De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kenmerkend obesitas

wat zijn de kenmerken van mensen met obesitas?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kenmerkend obesitas

wat zijn de kenmerken van mensen met obesitas?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor obesitas als groeiend probleem in Nederland en wereldwijd. In Nederland heeft ruim 40% van de bevolking overgewicht waarvan 10% kampt met ernstig overgewicht. Het behandelaanbod bestaat uit begeleiding door de huisarts, voedings- en bewegingsadvies en bariatrische chirurgie. De verwachting is dat in de toekomst eHealth een steeds grotere rol gaat spelen in de zorg.

Studenten van de opleiding Human Technology aan de Hanze Hogeschool te Groningen werken aan een project waarin getracht wordt een mobiele applicatie te ontwikkelen ter ondersteuning van de behandeling aan cliënten met obesitas. Dit onderzoek heeft zich gericht op de kenmerken van cliënten met obesitas als het gaat om eetgedrag, copingstijlen en lichaamsbeleving. Om dit in beeld te krijgen zijn er drie vragenlijsten bij vier cliënten afgenomen, namelijk de Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag, de Utrechtse Coping Lijst en de Dresdener Vragenlijst Lichaamsbeleving.

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat er grote individuele verschillen zijn als het gaat om de kenmerken van cliënten. Als gekeken wordt naar de onderzoekspopulatie als geheel, dan wordt er gezien dat bij eetgedrag de subschaal 'lijngericht eten' het hoogste scoort. Bij de copingstijlen wordt gezien dat alle copingstijlen gemiddeld of hoog scoren. Als het om lichaamsbeleving gaat, dan is het opvallend dat cliënten met obesitas laag scoren op acceptatie van het eigen lichaam en zelfwaardering.

Er wordt geadviseerd om kritisch om te gaan met de resultaten van dit onderzoek. Daarnaast is verder onderzoek gewenst op het gebied van lichaamsbeleving en tevens is onderzoek bij een grotere populatie gewenst.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingPsychomotorische Therapie en Bewegingsagogie
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
PartnerHogeschool Windesheim
Datum2014-06-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk