De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kabouter is langer dan reus: de kennis van het fonologisch bewustzijn bij kleuterleerkrachten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kabouter is langer dan reus: de kennis van het fonologisch bewustzijn bij kleuterleerkrachten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het fonologisch bewustzijn is een belangrijke voorspeller voor het leren lezen en spellen in groep 3. Volgens Vernooy (2003, 2006) besteedt 40% van de kleuterleerkrachten onvoldoende aandacht aan vaardigheden die voor het toekomstig lezen van belang zijn, zoals de fonologische vaardigheden en letterkennis. Kleuterleerkrachten fungeren als een ‘model’ voor kleuters (Wentink & Verhoeven & van Druenen, 2011). Hierbij is het van belang dat kleuterleerkrachten over bepaalde attitudes en vaardigheden beschikken. De doelstelling van dit onderzoek was om te inventariseren in hoeverre kleuterleerkrachten over kennis beschikken van het fonologisch bewustzijn. Ook werd er gekeken hoe dit in de klas werd toegepast. Hierbij werd als meetinstrument gebruik gemaakt van een enquête. De resultaten lieten onder andere zien dat 52% van de kleuterleerkrachten een voldoende omschrijving kan geven van het fonologisch bewustzijn. Ook kwam naar voren dat er een grote diversiteit is aan gebruikte tests en methodes voor het testen en trainen van het fonologisch bewustzijn binnen de basisschool. Door 18% van de respondenten werd wekelijks 1 tot 2 keer gewerkt aan het fonologisch bewustzijn binnen de kleuterklas. Hierbij kan de vraag gesteld worden of dit voldoende is en of het invloed heeft op het latere leesonderwijs van leerlingen.

Toon meer
OrganisatieZuyd Hogeschool
OpleidingLogopedie
AfdelingFaculteit Gezondheidszorg
Datum2014-11-06
TypeBachelor
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk