De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Meer dan taal: een programma ter bevordering van communicatieve en sociale vaardigheden bij adolescenten met een cognitieve leerachterstand

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Meer dan taal: een programma ter bevordering van communicatieve en sociale vaardigheden bij adolescenten met een cognitieve leerachterstand

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Om binnen de maatschappij voldoende te kunnen functioneren en participeren zijn bepaalde vaardigheden zoals taal, cognitie, emotie en sociaal gedrag van groot belang. Deze vaardigheden beïnvloeden elkaar en kunnen dus niet los van elkaar gezien worden. Adolescenten met problemen op het gebied van communicatie lopen gevaar om problemen op sociaal-emotioneel gebied te krijgen. Op grond van deficiënties op de boven genoemden gebieden kunnen problemen en moeilijkheden in het alledaagse leven optreden die bijvoorbeeld te maken hebben met de adequate omgang bij conflicten of andere (emotionele) situaties. In het kader hiervan vond nu de doorontwikkeling plaats van “Meer dan Taal” een onderwijsprogramma in het kader van een bachelorthesis uit 2007/2008. Het doel was nu het bijwerken, verder ontwikkelen, uitvoeren en het vaststellen van het effect van dit onderwijsprogramma. Het onderwijsprogramma dient ter bevordering van communicatieve en sociaal vaardigheden bij adolescenten tussen 12 en 13 jaar, met een cognitieve leerachterstand. De leerlingen bezoeken de School voor Praktijkonderwijs het kwadrant sector PrO in Weert en kenmerken zich naast een verminderde Intelligentiequotiënt (IQ) tussen 55 en 80 ook door emotionele problemen en/of bijkomende psychiatrische stoornissen zoals bijvoorbeeld Autisme en/of een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (AD(H)D). Het programma omvat 31 bijeenkomsten en is bedoeld om binnen 4 maanden 1 à twee lessen per week door 2 leraren op de school gegeven te worden. Vervolgens wordt het programma door de twee leraren middels een schriftelijke vragenlijst op de criteria hanteerbaarheid, volledigheid, bruikbaarheid, efficientie, barrières en gestelde eisen beoordeeld. Om echter te kunnen bepalen of het programma “Meer dan Taal” bruikbaar voor het praktijkonderwijs is werd middels een vóór- en nameting aan de hand van twee ontwikkelingslijnen geanalyseerd in hoe verre er vooruitgang op communicatief en sociaal gebied getoond werden. Tijdens de uitvoering van “Meer dan Taal” kwamen belemmerende factoren naar voren. Een vervolgstudie is noodzakelijk om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen over de effectiviteit van het programma. De tot nu toe behaalde resultaten laten een positieve tendens met betrekking tot het effect van “Meer dan Taal” op communicatieve en sociale vaardigheden van adolescenten met een cognitieve leerachterstand vermoeden.

Toon meer
OrganisatieZuyd Hogeschool
OpleidingLogopedie
AfdelingFaculteit Gezondheidszorg
Datum2011-11-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk