De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Crisis in groepsverband

Actiegericht onderzoek binnen dans- en bewegingstherapie over afstemming bij een heterogene PAAZ-groep door middel van de aspecten van dans

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Crisis in groepsverband

Actiegericht onderzoek binnen dans- en bewegingstherapie over afstemming bij een heterogene PAAZ-groep door middel van de aspecten van dans

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het probleem, waar dit onderzoek op gebaseerd is, vindt zijn oorsprong in de derdejaars stage op de PAAZ-afdeling in het TweeSteden Ziekenhuis te Tilburg. De PAAZ is een psychiatrische afdeling voor cliënten die in een crisissituatie zijn. Het is voor hen niet mogelijk om thuis te zijn om diverse redenen, waardoor een opname nodig is. Op deze afdeling behandelde ik cliënten binnen een groep dans- en bewegingstherapie. De groepen waren heterogeen van aard, wat wil zeggen dat er een grote diversiteit aanwezig was binnen de groep. Deze diversiteit was terug te zien in problematiek, hulpvraag, leeftijd en geslacht. De gemeenschappelijkheid binnen deze groep was dat iedereen boven de 18 jaar was en in crisis. Dit laatste was dan ook de reden voor opname.
In het onderzoek naar het werkmodel van de onderzoeker kwamen twee zaken naar boven: - Enerzijds werden de observaties vooral beperkt tot ‘Body’ van LMA, daardoor was de werkwijze lichaamsgericht. Binnen dans- en bewegingstherapie werkt men ook met de aspecten van dans, waaronder het lichamelijk aspect, het sociaal aspect en het expressief aspect valt. In het werkmodel van de onderzoeker wordt er weinig behandeld binnen het sociale aspect en het expressieve aspect. De aspecten van dans zijn ontwikkeld om af te stemmen op een cliënt. Nu ontstond alleen de vraag; lenen deze aspecten zich ook voor de afstemming op een heterogene cliëntengroep? -Anderzijds kwam het probleem naar boven om de cliëntengroep in beweging te krijgen en te houden. De heterogene PAAZ-groep is zeer divers in bewegingskwaliteiten, bewegingsbehoeften, denkniveau en individuele doelstellingen. De uitdaging hiervan is een gemeenschappelijkheid binnen de groep te vinden. De gemeenschappelijkheid zorgt ervoor dat ze allen in beweging kunnen komen en in beweging aan individuele doelstellingen kunnen werken. Het is dus zaak voor de dans- en bewegingstherapeut om af te stemmen op datgene wat gebeurt in beweging in de actuele situatie. Afstemming is belangrijk om verandering in actuele gevoelens te laten plaatsvinden. Wanneer hier verandering in optreedt, zal er ook verandering in bewustzijn plaats vinden. Wat op zijn beurt weer leidt tot verandering van gedrag. De vraag ontstaat alleen: ‘Hoe stem je af op een heterogene PAAZ-groep?’
Deze twee vragen aan elkaar gekoppeld, komt tot de volgende vraagstelling: ‘Hoe kun je als dans- en bewegingstherapeut afstemmen op een heterogene PAAZ-groep door middel van de aspecten van dans?’
Het onderzoek kon uitgevoerd worden op de PAAZ-afdeling in het TweeSteden Ziekenhuis te Tilburg. Hier heeft het onderzoek 6 weken lang plaats gevonden. Twee maal per week werd er één uur therapie gegeven in kader van het onderzoek. Het onderzoek werd gemonitord door een ervaringsgericht zelfonderzoek en een systematisch onderzoek. Het ervaringsgerichte onderzoek vond plaats door reflectie middels een logboek en wekelijkse evaluatiemomenten met de co-therapeut. Het systematische onderzoek vond plaats door: een uiteenzetting van de sessies, observatie vanuit een participerende observatie, observatie vanuit videomateriaal en observatie vanuit de co-therapeut.
Er is een resultaat gevormd door middel van een open codering en peerdebriefing. Hierin is sterk naar voren gekomen aan welke randvoorwaarden de therapie moet voldoen, hoe de aspecten van dans medium specifiek ingezet kunnen worden en welke passende therapeutische houding ingezet kan worden.
De resultaten zijn vervolgens geïnterpreteerd en gekoppeld aan literatuur, dat een conclusie vormt van het onderzoek. In deze conclusie staat beschreven dat het werken in een heterogene groep een meerwaarde heeft. Het werken met deze doelgroep verlangt van de therapeut om goed te blijven handelen in het hier en nu, door middel van observatie van de cliënt en het eigen lichaam. Het in het hier en nu handelen heeft als meerwaarde dat het psychische proces ruimte krijgt en behandeld wordt. De aspecten van dans bieden de dans- en bewegingstherapeut een structuur in de observatie en het maken van een behandelingsplan.

Toon meer
OrganisatieZuyd Hogeschool
OpleidingCreatieve Therapie
AfdelingFaculteit Gezondheidszorg
Datum2013-06-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk