De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Haalbare doelen voor N en P in niet-KRW wateren

Rechten: Wageningen University & Research

Haalbare doelen voor N en P in niet-KRW wateren

Rechten: Wageningen University & Research

Samenvatting

De waterkwaliteit van het oppervlaktewater in het beheergebied van Waterschap Peel en Maasvallei wordt sterk beïnvloed door de huidige landbouw, nalevering uit de bodem en water dat over de landsgrenzen binnenkomt. De verwachting is dat de nalevering uit de bodem nog tientallen jaren de waterkwaliteit zal beïnvloeden. Zo kunnen verhoogde sulfaatconcentraties in gebiedsvreemd water leiden tot het vrijmaken van fosfaat in natuurgebieden. Omdat het water zich weinig aantrekt van landsgrenzen, zijn internationale afspraken nodig. Sinds eind 2000 is daarom de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Hierin zijn normen vastgelegd waaraan de lidstaten moeten voldoen. Deze moeten ervoor zorgen dat de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa in uiterlijk 2015 op orde is. Nederland gaat deze normen echter niet halen en heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het bereiken van de doelstellingen uit te stellen tot het jaar 2027. Onder deze normen vallen onder andere kwaliteitseisen voor de stoffen N en P. Op basis van de gebiedsgrootte en landgebruik is er een emissieverdeling gemaakt tussen de Schelkensbeek en de Gansbeek, tevens voor de Reuverbeek.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingLand en watermanagement
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk