Search results

 1. Planmatig werken aan sociaal emotioneel leren

  Authors:
  Groot, Marja de (student)
  Object type:
  Master thesis
  Date:
  2017-09-02
  Keywords:
  • basisonderwijs
  • sociaal emotioneel leren
  • sociaal emotionele ontwikkeling
  • empathie
  • planmatige aanpak
 2. Verslavingspreventie in Flevoland

  Authors:
  Amsing, H (Ellen)
  Object type:
  Master thesis
  Date:
  2017-09-01
  Keywords:
  • Verslavingspreventie in sociale wijkteams
 3. Op weg naar meer studiesucces voor jongens

  Authors:
  Leenen, Pia (student)
  Object type:
  Master thesis
  Date:
  2017-08-30
  Keywords:
  • hoger beroepsonderwijs
  • studiesucces
  • jongens
  • begeleiding
 4. LOB

  Authors:
  Gaal, Ilse van (student)
  Object type:
  Master thesis
  Date:
  2017-08-30
  Keywords:
  • loopbaanontwikkeling en begeleiding (LOB)
  • Big Picture Learnig (BPL)
  • loopbaancompetenties
  • coaching
  • zelfsturing
 5. Je kunt op mij rekenen!

  Authors:
  Brouwers, Ine (student)
  Object type:
  Master thesis
  Date:
  2017-08-30
  Keywords:
  • rekenen
  • mbo
  • hoofdrekenen
  • direct instructiemodel
  • referentiekader
  • effectieve instructie
  • vermenigvuldigen
  • delen
  • benodigde rekenvaardigheden
  • rekenstrategieën
  • middelbaar beroeps onderwijs
 6. Groepspresentaties als motor voor HGW

  Authors:
  Hanssen, Muriel (student)
  Object type:
  Master thesis
  Date:
  2017-08-30
  Keywords:
  • professionele leergemeenschap
  • 1-zorgroute
  • veranderingsprocessen
  • groepspresentaties HGW
  • uitgangspunten HGW
  • HGW-cyclus
  • implementatie HGW
  • schoolvisie
  • teamcultuur
  • eigenaarschap en motivatie
 7. Vertaalcirkel

  Authors:
  Schoorlemmer, Kristie (student)
  Object type:
  Master thesis
  Date:
  2017-08-30
  Keywords:
  • vertaalcirkel
  • vermenigvuldigen
  • delen
  • begrip
 8. De basis van het rekenen de baas in groep 3 en 4

  Authors:
  Thomassen, Inrid (student)
  Object type:
  Master thesis
  Date:
  2017-08-30
  Keywords:
  • leerling-factoren rekenproblemen
  • leerkracht-factoren rekenproblemen
  • methode-factoren rekenproblemen
  • automatiseren of memoriseren
  • handelingsmodel
  • drieslagmodel
  • diagnostisch gesprek
  • realistisch of mechanistich rekenen
  • inzet ICT bij automatiseringsvaardigheden
 9. Stap voor stap gaat rekenen leven

  Authors:
  Kemperman, Erica (student)
  Object type:
  Master thesis
  Date:
  2017-08-29
  Keywords:
  • rekenen
  • feedback
  • drieslagmodel
  • omgaan met verschillen
  • focus op sterke kanten
 10. Met beeld en woord ondersteunen

  Authors:
  Marijnissen, Suzanne (student)
  Object type:
  Master thesis
  Date:
  2017-08-29
  Keywords:
  • oplossingsgericht coachen
  • professioneel handelen
  • professionele ondersteuning
  • bewustwording
  • beeldbegeleiding
  • reflectie
RSS

Filter

Organisation

Object type

Date

Role

Author

Language