Search results

 1. SIGI

  Authors:
  Schuringa, Rik Jan (lid lectoraat); Lentferink, Aniek (lid lectoraat); Bogdasarov, Evgeni (lid lectoraat); Dijkhuis, Talko (lid lectoraat); Blok, Johan (lid lectoraat)
  Object type:
  Conference object
  Date:
  2016-07-18
  Keywords:
  • beroepspraktijk presentaties
  • speerpunt healthy Ageing
  • health
  • data science
 2. Job Guarantee as a model for strenghtening the welfare state

  Authors:
  Polstra, Louis (lector); Mosselman, Kees (lid lectoraat)
  Object type:
  Conference object
  Date:
  2016-07-16
  Keywords:
  • beroepspraktijk presentaties
  • speerpunt Ondernemerschap
  • welfare state
  • job quarantee
  • jg system
 3. FIT4SE

  Authors:
  Ittersum, M.W. van (lid lectoraat); Jong, Johan de (lector)
  Object type:
  Conference object
  Date:
  2016-06-16
  Keywords:
  • beroepspraktijk presentaties
  • speerpunt healthy ageing
  • werknemers
  • gezondheid
  • duurzame inzetbaarheid
  • quantified self
 4. Uitnodiging Symposium Recht & Multiproblem`Meer dan een crimineel'

  Authors:
  Paans, Wolter (lector); Polstra, Louis (lector); Kassenberg, Annelies (lid lectoraat)
  Object type:
  Conference object
  Date:
  2016-06-10
  Keywords:
  • beroepspraktijk presentaties
  • speerpunt healthy Ageing
  • symposium (vorm)
  • vaders in detentie
  • vader-kind relatie
  • family-approach
 5. Wearables enDatamining

  Authors:
  Lentferink, Aniek (lid lectoraat); Tijn-Kam-Jet-Siemons, Liseth; Poel, Egge van der
  Object type:
  Conference object
  Date:
  2016-05-27
  Keywords:
  • beroepspraktijk presentaties
  • speerpunt Healthy Ageing
  • speerpunt Ondernemerschap
  • data mining
  • wearables
  • personalisatie zorg
 6. Fit4SE: Quantified Self @Work

  Authors:
  Lentferink, Aniek (lid lectoraat); Gritter, Anita (lid lectoraat)
  Object type:
  Conference object
  Date:
  2016-04-29
  Keywords:
  • beroepspraktijk presentaties
  • speerpunt Healthy Ageing
  • speerpunt Ondernemerschap
  • Quantified Self @Work
  • wearables
  • quantified self
  • workplace health promotion
 7. Human capital in Noord-Nederland

  Authors:
  Lieshout, H.A.M. van (lector)
  Object type:
  Conference object
  Date:
  2016
  Keywords:
  • beroepspraktijk presentaties
  • speerpunt ondernemerschap
  • uitzendbureaus
  • human capital
  • samenwerking
 8. Organisatieontwerp

  Authors:
  Christis, J.H.P. (lector)
  Object type:
  Conference object
  Date:
  2016
  Keywords:
  • beroepspraktijk presentaties
  • wetenschappelijke presentaties
  • speerpunt healthy ageing
  • organisatiekunde
  • buurtzorg
  • klanttevredenheid
 9. ZZP in coöperatie: samen sterk

  Authors:
  Oden, P.A.T. den (lector)
  Object type:
  Conference object
  Date:
  2016
  Keywords:
  • beroepspraktijk presentaties
  • speerpunt ondernemerschap
  • zzp'ers
  • cooperaties
 10. De tegenprestatie

  Authors:
  Polstra, Louis (lector)
  Object type:
  Conference object
  Date:
  2016
  Keywords:
  • beroepspraktijk presentaties
  • speerpunt healthy ageing
  • arbeidsreintegratie
  • vrijwilligerswerk
  • mantelzorg
  • klantmanagers
RSS

Filter

Organisation

Object type

Date

Role

Author

Language