Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

De HBO Kennisbank wordt beheerd door SURF en geeft vrije toegang tot een verscheidenheid aan onderzoeksresultaten. De deelnemende hogescholen verzamelen het materiaal en stellen het beschikbaar. Dit steeds met toestemming van auteursrechthebbenden en betrokken instellingen en bedrijven.
Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de algemene gebruiksvoorwaarden van de HBO Kennisbank en de informatie en inhoud die op dit domein beschikbaar worden gesteld (inclusief andere verspreidings-methodes zoals bijvoorbeeld RSS feeds).Aansprakelijkheid

SURF en de deelnemende hogescholen spannen zich in om de HBO Kennisbank zo volledig, actueel en waarheidsgetrouw mogelijk te houden. Desondanks kan er sprake zijn van onjuistheden en onvolledigheden c.q. redundantie. SURF is voor claims die hieruit voortvloeien, niet aansprakelijk. Indien men onjuistheden of onvolledigheden in een publicatie constateert kan men contact opnemen met de contactpersoon van de hogeschool die de betreffende publicatie aanbiedt.

Wilt u meer weten over auteursrechten? Kijk dan op www.auteursrechten.nl voor meer informatie over dit onderwerp.

,