Zoekresultaten

 1. Ontwerpen aan een klimaatbestendige stadsregio

  Auteurs:
  Dorp, D. van; Koolen, A.J.; Timmermans, W.
  Soort object:
  Rapport
  Datum:
  2011
  Trefwoorden:
  • klimaatverandering
  • landschapsarchitectuur
  • landgebruiksplanning
  • stedelijke gebieden
  • betuwe
  • climatic change
  • landscape architecture
  • land use planning
  • urban areas
  • betuwe
 2. Dierbare metgezellen : Domeinbeschrijving Dierenwelzijn

  Auteurs:
  Ennik, I.; Erp, L. van; Hopster, H.; Meijberg, W.; Poorthuis, M.; Ruis, M.A.W.
  Soort object:
  Rapport
  Datum:
  2011
  Trefwoorden:
  • dierhouderij
  • dierenwelzijn
  • ethiek
  • mens-dier relaties
  • diergedrag
  • onderwijsmiddelen
  • Gezondheid en welzijn van dieren
  • Didactiek
  • animal husbandry
  • animal welfare
  • ethics
  • human-animal relationships
  • animal behaviour
  • educational resources
  • Animal Health and Welfare
  • Didactics
 3. Complexiteit en gebiedsontwikkeling

  Auteurs:
  Timmermans, W.; Hakvoort, L.; Hupkes, M.
  Soort object:
  Boek
  Datum:
  2013
  Trefwoorden:
  • regionale planning
  • landgebruik
  • gebiedsontwikkeling
  • projecten
  • ontwikkelingsprojecten
  • innovaties
  • procesontwerp
  • Landgebruiksplanning
  • regional planning
  • land use
  • area development
  • projects
  • development projects
  • innovations
  • process design
  • Land Use Planning
 4. Samenvoeging Natura 2000-gebieden : juridische, bestuurlijke en ecologische (on)mogelijkheden, kansen en risico's

  Auteurs:
  Bijlsma, R.J.; Bastmeijer, C.J.; Broekmeyer, M.E.A.; Butger, R.J.F.; Fleurke, F.M.; Huiskes, H.P.J.; Janssen, J.A.M.
  Soort object:
  Rapport
  Datum:
  2012
  Trefwoorden:
  • natura 2000
  • natuurbescherming
  • habitatrichtlijn
  • vogelrichtlijn
  • risico
  • natuurcompensatie
  • twente
  • rivierengebied
  • gelderse poort
  • noord-holland
  • natura 2000
  • nature conservation
  • habitats directive
  • birds directive
  • risk
  • nature compensation
  • twente
  • rivierengebied
  • gelderse poort
  • noord-holland
 5. De Nederlandse landbouw op het OECD-milieuscorebord

  Auteurs:
  Silvis, H.J.; Heide, C.M. van der; Blokland, P.W.
  Soort object:
  Rapport
  Datum:
  2013
  Trefwoorden:
  • landbouw
  • landbouwproductie
  • tuinbouw
  • veehouderij
  • milieu
  • emissiereductie
  • Landbouw in Nederland
  • Milieubeleid
  • agriculture
  • agricultural production
  • horticulture
  • livestock farming
  • environment
  • emission reduction
  • Agriculture in the Netherlands
  • Environmental Policy
 6. Dairy Firm-Farmer Relationship : A Case Study of Nyanza Dairy, Rwanda

  Auteurs:
  Majyambere, A.; Van Hall Larenstein
  Soort object:
  Rapport
  Datum:
  2012
  Trefwoorden:
  • Van Hall Larenstein
  • Extern overig
  • Van Hall Larenstein
  • Extern other
 7. Van school naar kenniscentrum

  Auteurs:
  Stobbelaar, D.J.; Moors, E.; Timmermans, W.
  Soort object:
  Contributionto periodical
  Datum:
  2010
  Trefwoorden:
  • hoger onderwijs
  • onderwijsvernieuwing
  • kennis
  • landschapsarchitectuur
  • cultureel erfgoed
  • landschapsbouw
  • Onderwijs (algemeen)
  • Landschapsarchitectuur (algemeen)
  • higher education
  • educational innovation
  • knowledge
  • landscape architecture
  • cultural heritage
  • landscaping
  • Education (General)
  • Landscape Architecture (General)
  Gepubliceerd in:
  Delta : de groene driehoek tussen ontwerp, techniek en beheer
 8. Zelfevaluatie van het lectoraat Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer : evaluatieperiode 2010-2013

  Auteurs:
  Appel, L.; Stobbelaar, D.J.; Heide, C.M. van der; Janssen, J.A.M.
  Soort object:
  Rapport
  Datum:
  2013
  Trefwoorden:
  • beroepsopleiding
  • hoger onderwijs
  • natuurbeheer
  • bosbeheer
  • landschapsbeheer
  • programma-evaluatie
  • Natuurbeheer (algemeen)
  • vocational training
  • higher education
  • nature management
  • forest administration
  • landscape management
  • program evaluation
  • Nature Management (General)
 9. Special issue: Innovations in farming systems approaches: Introduction

  Auteurs:
  Dedieu, B.; Darnhofer, I.; Bellon, S.; Greef, K.H. de; Casabianca, F.; Madureira, L.; Milestad, R.; Paine, M.; Steyaert, P.; Stobbelaar, D.J.; Zasser-Bedoya, S.
  Soort object:
  Artikel
  Datum:
  2009
  Trefwoorden:
  • LR - Veehouderijsystemen
  • Bos en Natuurbeheer (VHL)
  • Extern overig
  • LR - Innovation Processes
  • Bos en Natuurbeheer (VHL)
  • Extern other
  Gepubliceerd in:
  Outlook on Agriculture
 10. Vegetatie- en habitatkartering Witterveld 2010

  Auteurs:
  Janssen, J.A.M.; Bijlsma, R.J.
  Soort object:
  Rapport
  Datum:
  2011
  Trefwoorden:
  • vegetatiekartering
  • habitats
  • natura 2000
  • monitoring
  • militaire gebieden
  • drenthe
  • Vegetatieonderzoek
  • vegetation mapping
  • habitats
  • natura 2000
  • monitoring
  • military areas
  • drenthe
  • Vegetation Research
RSS

Filter

Organisatie

Soort object

Datum

Rol

Auteur

Taal