Details

Titel

Kwaliteitsindicatoren warme maaltijd : Welke indicatoren kunnen ingezet worden om de kwaliteit en veiligheid te toetsen van de verstrekte warme maaltijd aan zieke kinderen van één tot en met achttien jaar in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis en voldoen de warme maaltijden aan de opgestelde kwaliteitsindicatoren

Documenten
Auteur
Stevens, Sanne (student); Boer, Esmeralda den (student)
Organisatie
Hogeschool van Amsterdam
Instituut
Bewegen, Sport en Voeding
Rubriek
Gezondheid
Trefwoorden
kwaliteit, indicatoren, warme maaltijden, kinderen, ziekenhuizen
Samenvatting

Inleiding: Kwaliteit van voeding kan op veel verschillende manieren gedefinieerd worden. Er is niet één bepaalde term of richtlijn die de kwaliteit van voeding aanduidt. Tijdens deze afstudeerscriptie is onderzoek gedaan naar welke indicatoren ingezet kunnen worden om de kwaliteit te toetsen van de verstrekte warme maaltijd voor kinderen tussen de één en achttien jaar in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Vanwege het groeiende probleem van ondervoeding besteedt het Sophia Kinderziekenhuis veel aandacht aan de preventie van ondervoeding en staat het onderwerp maaltijdverstrekking hoog op de agenda. Het serveren van kwalitatief goede maaltijden is noodzakelijk voor de behandeling en preventie van ondervoeding. Materialen en methode: Het onderzoek is gebaseerd op meerdere methoden. Het grootste gedeelte bestaat uit literatuuronderzoek. Tijdens het literatuuronderzoek is onderzoek gedaan naar de volgende punten: de bereiding van voedsel, additieven en de beleving bij voedsel. Daarnaast zijn er interviews afgenomen met experts op het gebied van additieven en maaltijdvoorzieningen in het ziekenhuis. Om de tevredenheid van de verstrekte maaltijden te toetsen, is een enquête afgenomen. Tot slot zijn er kwaliteitsindicatoren opgesteld aan de hand van het literatuuronderzoek om de warme maaltijden in het Sophia Kinderziekenhuis te testen. Resultaten en discussie: Uit de beoordeling van de voedingswaarden kwam naar voren dat energie en eiwit over het algemeen laag scoren op de meeste componenten. Dit is opvallend te noemen, omdat kinderen die in het ziekenhuis liggen een verhoogd risico hebben op ondervoeding. Over additieven zijn geen betrouwbare onderzoeken gevonden die negatieve effecten van additieven aantonen. Toch kan hiermee niet vastgesteld worden dat additieven niet schadelijk zijn voor (zieke) kinderen. Er bestaan namelijk geen studies die onderzoek doen naar additieven en (zieke) kinderen. Daarnaast is het niet bekend hoeveel er van elk additief aan de warme maaltijd wordt toegevoegd. Het is niet mogelijk om een betrouwbaar oordeel te geven over het gebruik van additieven in de warme maaltijd. Toch levert het literatuuronderzoek naar additieven waardevolle resultaten op. Zo kunnen smaakversterkers en kleurstoffen een positieve bijdrage leveren aan de voedselinname van kinderen. Beleving bij voedsel blijkt een belangrijk aspect voor de maaltijdtevredenheid en heeft zo invloed op de kwaliteit van de warme maaltijd. Zo bleken onder andere smaak, geur, presentatie en temperatuur hierbij een rol te spelen. Conclusie: De volgende indicatoren kunneningezet worden om de kwaliteit en veiligheid te toetsen van de warme maaltijden aan zieke kinderen van één tot achttien jaar in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis: bereidingswijze, voedingswaarden, samenstelling warme maaltijd menggerechten, additieven, ingrediëntendeclaratie en beleving bij voedsel. Aan de hand van deze indicatoren is het eindproduct opgesteld, namelijk het Beoordelingsformulier kwaliteit warme maaltijden. Aanbevelingen: Het advies is om het Beoordelingsformulier kwaliteit warme maaltijden te implementeren in het Sophia Kinderziekenhuis, door alle componenten van de warme maaltijden die beschikbaar zijn te beoordelen. Om de maaltijdtevredenheid van de warme maaltijden te blijven beoordelen is het advies om de enquête ’Eet je Smakelijk’ elk kwartaal af te nemen. Om de warme maaltijden aan de hand van de kwaliteitsindicatoren nog beter te kunnen beoordelen is vervolgonderzoek nodig. Zo is het advies om onbekende zaken uit dit onderzoek te achterhalen. Daarnaast is het advies is om onderzoek te doen naar de hoeveelheid die patiënten daadwerkelijk eten door de hoeveelheden die kinderen op hun bord geschept krijgen te wegen.

Soort object
Bachelorscriptie
Taal
Nederlands
Datum
2016
Plaats
Amsterdam
Uitgever
Hogeschool van Amsterdam
Begeleider
Nijssen, Ingrid
Bisschops, Jolanda
Olieman, Joanne
Waardering
0 Sterren (0)
Formaat
application/pdf
Rechten
Deel dit document
Share

Waardeer

Vooraf:

De HBO Kennisbank geeft gebruikers de mogelijkheid om te reageren op de inhoud van de website met als doel het stimuleren van en het uitwisselen en voortbouwen op kennis. De HBO Kennisbank behoudt zich het recht voor om teksten op de site aan te passen of te verwijderen.

Het adres wordt niet weergegeven
Geef een waardering *
Neem de code over
* Verplichte velden