Details

Titel

Tevredenheidsonderzoek ketenpartners

Subtitel
Product infectieziektebestrijding algemeen GGD Regio Nijmegen
Documenten
Auteur
Laheij, Marieke (student); Bloemen, Linda (student)
Organisatie
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Instituut
Instituut Verpleegkundige Studies
Rubriek
Algemeen
Trefwoorden
Verpleegkunde, kwaliteitsproject
Samenvatting

De GGD regio Nijmegen behaalde in mei 2010 het HKZ-certificaat Openbare Gezondheidszorg (GGD regio Nijmegen, 2010). Één van de vereisten is het jaarlijks uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek. Door studentonderzoekers is vanaf september 2010 tot en met januari 2011 een onderzoek uitgevoerd op het product infectieziektebestrijding algemeen. De vraagstelling voor dit onderzoek luidde: Wat is de mate van tevredenheid van de ketenpartners van het product infectieziektebestrijding algemeen bij de GGD regio Nijmegen met betrekking tot de dienstverlening? Om antwoord te geven op deze vraag is dit onderzoek opgesplitst in drie deelvragen. Na een literatuurstudie kon antwoord gegeven worden op de eerste deelvraag: Op welke wijze kan de tevredenheid van de ketenpartners gemeten worden? Er is voor het onderzoeksdesign een gestructureerde vragenlijst gekozen met gesloten antwoordcategorieën, die schriftelijk werd afgenomen. Voor dit tevredenheidsonderzoek is gebruik gemaakt van een bestaande vragenlijst uit het programma Beter voorkomen, van GGD Nederland. Deze vragenlijst is na overleg met een panel van deskundigen aangepast op de situatie en de wensen van de GGD regio Nijmegen. De aangepaste vragenlijst is verwerkt in het programma Formdesk als websurvey, waarna deze werd verstuurd naar 578 ketenpartners. De ketenpartners kregen drie weken de gelegenheid om te reageren op de websurvey. Via Formdesk werden de resultaten van het onderzoek automatisch verwerkt naar Microsoft Excel, waarna antwoord gegeven kon worden op deelvraag 2: Wat zijn de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek? Het uiteindelijke respons betrof 13,2%. De dienstverlening van de GGD product infectieziektebestrijding algemeen wordt door de ketenpartners die de vragenlijst hebben ingevuld gemiddeld beoordeeld met een 7.5. Daarnaast worden er onder andere conclusies getrokken over het contact met de GGD, de negen deeltaken, de telefonische bereikbaarheid, het vertrouwelijk behandelen van de gegevens, problemen in de communicatie en de evaluatie hiervan, structureel overleg, nascholingen en schriftelijk vastgelegde en ondertekende samenwerkingsafspraken. De laatste deelvraag: Welke aanbevelingen zijn te geven aan de hand van de analyse van de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek bij de ketenpartners? werd beantwoord nadat de resultaten en conclusies nauwkeurig zijn bestudeerd. Er zijn verbetermogelijkheden gevonden die de dienstverlening van de GGD regio Nijmegen mogelijk kunnen optimaliseren. Er wordt geadviseerd meer bekendheid te geven aan de deeltaken, de telefonische bereikbaarheid uit te breiden en alert te blijven in de omgang met vertrouwelijk gegevens. Tevens dient er een evaluatie te volgen na problemen in de communicatie, dient achterhaalt te worden waarom ketenpartners niet op de hoogte zijn van het structureel overleg en dient nascholing gegeven te worden. In de laatste aanbeveling die gedaan wordt verdient het de aandacht om met iedere ketenpartner (subgroep) schriftelijk vastgelegde en ondertekende samenwerkingsafspraken te realiseren.

Soort object
Bachelorscriptie
Taal
Nederlands
Datum
2011-01-13
Begeleider
Schils, Marja
Govers, Hans
Waardering
0 Sterren (0)
Formaat
application/pdf
application/pdf
application/pdf
Deel dit document
Share

Waardeer

Vooraf:

De HBO Kennisbank geeft gebruikers de mogelijkheid om te reageren op de inhoud van de website met als doel het stimuleren van en het uitwisselen en voortbouwen op kennis. De HBO Kennisbank behoudt zich het recht voor om teksten op de site aan te passen of te verwijderen.

Het adres wordt niet weergegeven
Geef een waardering *
Neem de code over
* Verplichte velden