Details

Titel

Pijn bij dementerende ouderen

Documenten
Auteur
Langeweg, Marjolein (student); Loos, Kim van der (student)
Organisatie
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Instituut
Instituut Verpleegkundige Studies
Rubriek
Algemeen
Trefwoorden
Verpleegkunde, kwaliteitsproject
Samenvatting

Vanaf september 2010 is er gestart met een dossieronderzoek naar de documentatie van pijn bij dementerende ouderen. Dementerende ouderen kunnen zelf verbaal onvoldoende aangeven waar en in welke mate zij pijn hebben. Zoals door Zwakhalen (2006) staat beschreven blijkt dat verpleegkundigen en verzorgenden vele uitingen van pijn ten onrechte toekennen aan dementie. Dit betekent dat de pijnklachten bij dementerende ouderen niet gesignaleerd worden en daarop geen adequate pijnbestrijdende interventies worden ingezet. Zwakhalen (2006) geeft aan dat verpleegkundigen en verzorgenden het vaak aan dementie toekennen, omdat zij de ziekten of aandoeningen die pijn kunnen veroorzaken vergeten. Door de aanleiding van het onderzoek is de onderstaande hoofdvraag opgesteld: ‘In welke mate worden pijnklachten en pijnverlichtende interventies - op basis van een gediagnosticeerde ziekte/aandoening die zich kenmerkt door pijn - bij dementerende ouderen gesignaleerd en beschreven in het verpleegkundig dossier?’ Allereerst is een literatuurstudie gedaan naar de begrippen pijn en dementie, om een duidelijke kader aan te brengen m.b.t. deze twee begrippen. Er is gekeken naar de meest voorkomende vormen van dementie en oorzaken van pijn. Daarnaast zijn er definities gebruikt die het meest relevant zijn voor dit onderzoek. Als verpleegkundige heb je een belangrijke rol in de pijnbeoordeling bij dementerende ouderen. In het theoretische kader staat de rol van de verpleegkundige en verzorgende bij pijn beschreven en wordt ingegaan op welke soorten pijnbestrijdende interventies er kunnen worden ingezet. Er is gekeken naar de Nederlandse wet- en regelgeving. Welke uitgangswaarden staan er beschreven voor het verpleegkundig handelen? De wetten die relevant zijn voor dit onderzoek zijn de WGBO, wet BIG en tuchtrecht. Aansluitend is een beschrijving gegeven van de methode van het onderzoek. Het dossieronderzoek, naar de documentatie van pijn bij dementerende ouderen, is een kwantitatief onderzoek. Om te onderzoeken in welke mate de pijn en pijnbestrijdende interventies bij dementerende worden gedocumenteerd, zijn er 86 dossiers geanalyseerd. De dataverwerking- en analyse verliep in 3 verschillende fasen; bewerking van de data, dataanalyse en data-interpretatie (Oost, 2002). Door deze fasering is er stap voor stap gekeken naar de verzamelde data en de verbanden die konden worden gelegd tussen de verwerkte data en de wetenschappelijke literatuur, theorieën of uitspraken. De opvallendste resultaten die uit het onderzoek naar voren komen zijn de signalen en uitingen van pijn die in de dossiers werden beschreven. Hieruit blijkt dat uitdrukkingen van pijn, rusteloos en verdrietige blik het meest werden geuit. Vervolgens is er bij de verpleeghuizen Irene en Eldenstaete gebouw B in 65-67% van de gevallen geen interventie beschreven, wanneer er wel signalen en uitingen van pijn waren gedocumenteerd. Bij verpleeghuis Margriet lag dit percentage op 32%. In de discussie wordt zowel inhoudelijk als methodologisch ingegaan op de tekortkomingen van het onderzoek. Hierbij worden suggesties gedaan voor vervolgonderzoek. Door het dossieronderzoek kan worden geconcludeerd dat de documentatie van pijn en pijnbestrijdende interventies bij dementerende ouderen door verpleegkundigen en verzorgenden ontbreekt in het verpleegkundige dossier. Deze conclusie komt overeen met de literatuur, waaruit blijkt dat verpleegkundige en verzorgenden niet altijd de signalen en uitingen van pijn signaleren en documenteren, evenals de ingezette pijnbestrijdende interventies (Zwakhalen, 2007). Tenslotte zijn er aanbevelingen gedaan naar de instelling om de documentatie van de pijn bij dementerende ouderen te waarborgen en/of te verbeteren.

Soort object
Bachelorscriptie
Taal
Nederlands
Datum
2010-09-30
Begeleider
Hoekstra, Sylvia
Schils, Marja
Waardering
0 Sterren (0)
Formaat
application/pdf
application/pdf
application/pdf
Deel dit document
Share

Waardeer

Vooraf:

De HBO Kennisbank geeft gebruikers de mogelijkheid om te reageren op de inhoud van de website met als doel het stimuleren van en het uitwisselen en voortbouwen op kennis. De HBO Kennisbank behoudt zich het recht voor om teksten op de site aan te passen of te verwijderen.

Het adres wordt niet weergegeven
Geef een waardering *
Neem de code over
* Verplichte velden