Details

Titel

Het ontwerpen van een hygiëneprotocol

Subtitel
voor de medische dienst van de Penitentiaire Inrichting Vught
Documenten
Auteur
Naafs, Laura (student); Tijben, onne (student)
Organisatie
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Instituut
Instituut Verpleegkundige Studies
Rubriek
Algemeen
Trefwoorden
Verpleegkunde, Kwaliteitsproject
Samenvatting

Dit kwaliteitsproject is uitgevoerd in opdracht van de medische dienst van de Penitentiaire Inrichting Vught (P.I. Vught). De aanleiding van dit kwaliteitsproject komt voort uit de visie van de Penitentiaire Inrichtingen dat de kwaliteit van zorg die de medische dienst biedt gelijkwaardig moet zijn aan de zorg die buiten de Penitentiaire Inrichting geboden wordt. Om de kwaliteit van zorg te verbeteren is behoefte ontstaan aan meer inzichtelijkheid in de hygiëne-eisen die aan verschillende aspecten van de medische dienst gesteld worden. Het doel van dit kwaliteitsproject was het ontwikkelen van een protocol waarin staat welke hygiëne-eisen er worden gesteld aan het handelen, de materialen en de ruimtes die de (para)medische medewerkers van de medische dienst in de P.I. Vught gebruiken. Om het hygiëneprotocol tot stand te laten komen is gebruik gemaakt van het ontwerp- en ontwikkelingsonderzoek dat Migchelbrink (2008) beschrijft. Deze bevat acht verschillende fasen. De analyse van de uitgangssituatie heeft geresulteerd in een beschrijving van de huidige situatie en een overzicht van de gewenste situatie. Het omschrijven van de oplossingsrichting heeft geleid tot een beschrijving van de eisen waaraan het protocol moet voldoen. De inventarisatie van de oplossingsmogelijkheden heeft inzicht gegeven in de onderwerpen die het protocol moet gaan bevatten. De opdrachtgever is akkoord gegaan met de opgestelde criteria waaraan het protocol moet voldoen en de onderwerpen die het moet bevatten. Er heeft een inschatting plaatsgevonden van de realiseerbaarheid, dit heeft geresulteerd in een positieve beoordeling. Met de informatie uit bovenstaande fasen is het protocol vervaardigd en nadien getest. Hieruit bleek dat het protocol aan alle gestelde eisen voldoet. Om dit protocol te integreren in de praktijk heeft de projectgroep adviezen uitgebracht voor de implementatieprocedure. Als laatst zijn er discussie- en conclusie punten weergegeven en worden enkele aanbevelingen gedaan.

Soort object
Bachelorscriptie
Taal
Nederlands
Datum
2010-11-01
Begeleider
Hoop, Annegien de
Prijs
Award
Waardering
0 Sterren (0)
Formaat
application/pdf
application/pdf
Deel dit document
Share

Waardeer

Vooraf:

De HBO Kennisbank geeft gebruikers de mogelijkheid om te reageren op de inhoud van de website met als doel het stimuleren van en het uitwisselen en voortbouwen op kennis. De HBO Kennisbank behoudt zich het recht voor om teksten op de site aan te passen of te verwijderen.

Het adres wordt niet weergegeven
Geef een waardering *
Neem de code over
* Verplichte velden