Details

Titel

OnderwijsRotonde

Documenten
Auteur
Oeveren, Dennis van (student)
Organisatie
Hogeschool Windesheim
Instituut
Education
Rubriek
Opvoeding & Onderwijs
Trefwoorden
Schoolorganisatie, Leerkrachten
Samenvatting

Aanleiding en context van het onderzoek Veel onderwijsinstellingen denken na over het innoveren van het competentiegericht onderwijs. Zo ook op het ROC Landstede. Het gaat bij Landstede om de ontwikkeling van de talenten van ieder individu, op zodanige wijze, dat er een appèl wordt gedaan op het zelfstandige, sociale èn duurzame leren. Het traject waarmee Landstede dit wil realiseren noemen zij 'Talentvol ontwikkelen'. De uitdaging is om het innovatie proces te stimuleren en de onderwijsorganisatie dusdanig te construeren, dat innoveren als een creatief traject wordt ervaren van ontwikkeling en vernieuwing. Om die reden wordt er momenteel bij het landschap Onderwijs en Opvoeding volgens het concept-OnderwijsRotonde gewerkt. Het concept-OnderwijsRotonde is een onderwijsorganisatie model met een duidelijke structuur, waardoor minder regels noodzakelijk zijn. Kenmerkend zijn de roostering in timeslots en clustering van lesuren en vakken. Onderzoeksvraag Welke veranderingen in de roosters van docenten en studenten van opleiding Onderwijs & Opvoeding, locatie Harderwijk zijn waarneembaar na invoering van het concept OnderwijsRotonde? Methode en respondenten In de periode mei 2011 t/m mei 2012 is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd op het ROC Landstede. Het onderzoek bestond uit een beschrijving van het concept-OnderwijsRotonde, zoals die is vormgegeven binnen het Landschap Onderwijs en Opvoeding. Er zijn diverse interviews gevoerd met teamleden en directie van het Landschap Onderwijs en Opvoeding Harderwijk en een evaluatief gesprek bij team Onderwijs en Opvoeding Zwolle. Verder is er een kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar het effect van de OnderwijsRotonde op het rooster van de docent en de student. Hiervoor zijn de roosters van drie opeenvolgende jaren met elkaar vergeleken, in combinatie met verzuimcijfers en formatie inzet. Conclusies De kenmerken van de OnderwijsRotonde worden herkend en zijn terug te zien in de praktijk. Er kan een betere afstemming komen van de programmering en de inhoud van de vakken. Er wordt efficiënt gewerkt, er is meer samenwerking, maar de communicatie gaat niet vanzelf. Met betrekking tot het effect van de OnderwijsRotonde op het rooster van de docent en de student kan worden geconcludeerd dat het rooster verandert. De lesgebonden uren zijn geclusterd en er wordt efficiënter geroosterd. Roosters worden geprogrammeerd zonder tussenuren. De docent heeft minder lesgebonden uren en krijgt meer ruimte voor team- en taakuren. In de uitvoering wordt geconstateerd, dat het een positieve invloed heeft op het reduceren van lesuitval. Er is minder ziekteverzuim van de docent, geen lesuitval en meer continuïteit van lessen.

Soort object
Masterscriptie
Taal
Nederlands
Datum
2012
Instelling
ROC Landstede, opleiding Onderwijs & Opvoeding, locatie Harderwijk
Waardering
0 Sterren (0)
Formaat
application/pdf
Rechten
allrightsreserved
Deel dit document
Share

Waardeer

Vooraf:

De HBO Kennisbank geeft gebruikers de mogelijkheid om te reageren op de inhoud van de website met als doel het stimuleren van en het uitwisselen en voortbouwen op kennis. De HBO Kennisbank behoudt zich het recht voor om teksten op de site aan te passen of te verwijderen.

Het adres wordt niet weergegeven
Geef een waardering *
Neem de code over
* Verplichte velden