Details

Titel

'Een steen in een rivier'

Subtitel
onderzoek naar de implementatie van het project 'Levensverhaal' in het Delta Psychiatrisch Centrum
Documenten
Auteur
Koel, Anja (student)
Organisatie
Hogeschool Windesheim
Instituut
Education
Rubriek
Filosofie & Religie
Trefwoorden
Psychiatrische patiënten, Ouderen, Hulpverlening, Levensverhalen, Zingeving, Theologie
Samenvatting

In dit verslag beschrijf ik mijn afstudeeronderzoek dat ik in de periode van juni tot oktober 2012 heb uitgevoerd in het kader van de afronding van mijn HBO opleiding Godsdienst en Pastoraal Werk. Ik heb gekozen voor een kwalitatief kleinschalig beschrijvend onderzoek. Ik heb in de praktijk van het Delta Psychiatrisch Centrum onderzoek gedaan naar de belemmerende en de bevorderende factoren, die spelen bij de persoonlijke begeleiders als het gaat om te participeren in het project 'Levensverhaal'. Het project 'Levensverhaal" heeft als doel: 'Het hele levensverhaal van de cliënt centraal te stellen als bron van zingeving en empowerment.' De doelgroep van het project 'Levensverhaal bestaat uit langdurige oudere psychiatrische cliënten, die meer dan een jaar woonachtig zijn in Delta Psychiatrisch Centrum. Doel van dit onderzoek is aanbevelingen te schrijven voor het beleid en de begeleiding van dit project om de verdere implementatie van het 'Levensverhaal' bij cliënten van Delta Psychiatrisch Centrum De Brink te verbeteren. Het theoretisch kader werk ik uit door het bespreken van literatuur op het gebied van 'projectmatig werken' en 'veranderingstheorie'. Ik bekijk achtereenvolgens de kernbegrippen life review en zingeving in levensverhalen en de begrippen rehabilitatie, herstel en empowerment in levensverhalen. Zo kan ik deze begrippen koppelen aan de belemmerende en bevorderende factoren die spelen bij het project 'Levensverhaal'. Uitgangspunt voor het praktijkonderzoek is de literatuur en mijn eigen analyse rondom projectmatig werken en de remmende krachten die spelen bij het implementeren van dit project. Het praktijkonderzoek omvat het houden van vijf interviews met vier persoonlijke begeleiders en de projecteider, tevens de geestelijke verzorger, als informant. De analyse van de uitkomsten van de interviews geven inzicht in de projectontwikkeling en de weerstanden bij de persoonlijke begeleiders om mee te doen met het project 'Levensverhaal'. Echter de life review gesprekken maken ook tal van momenten van empowerment en herstel zichtbaar. In de conclusies geef ik een weergave van de belemmeringen en hun factoren die zich afspeelden op het niveau van organisatie en implementatie van het project 'Levensverhaal'. Concluderend kan ik stellen dat het project 'Levensverhaal' op het verkeerde moment, op de verkeerde wijze en vanuit een 'Zorg als markt' visie van De Raad van Bestuur is gestart door de afdeling Geestelijke Verzorging. Ik zou in de aanbeveling met nadruk willen wijzen op de mogelijkheden van een doorstart van het project door eerst en vooral aandacht te besteden aan de randvoorwaarden en life review op te nemen in de behandeling van cliënten.

Soort object
Bachelorscriptie
Taal
Nederlands
Datum
2013
Begeleider
Leeuwen, Theo van
Instelling
Delta Psychiatrisch Centrum te Poortugaal
Waardering
0 Sterren (0)
Formaat
application/pdf
Rechten
allrightsreserved
Deel dit document
Share

Waardeer

Vooraf:

De HBO Kennisbank geeft gebruikers de mogelijkheid om te reageren op de inhoud van de website met als doel het stimuleren van en het uitwisselen en voortbouwen op kennis. De HBO Kennisbank behoudt zich het recht voor om teksten op de site aan te passen of te verwijderen.

Het adres wordt niet weergegeven
Geef een waardering *
Neem de code over
* Verplichte velden