Details

Titel

Groeiend talent

Subtitel
Een verkenning naar de ontwikkeling van talenten van vluchtelingenjongeren in Antwerpen
Documenten
Auteur
Bolle, Helene (student)
Organisatie
Hogeschool Windesheim
Instituut
Domein Bewegen en Educatie
Opleiding
Godsdienst-Pastoraal Werk
Rubriek
Opvoeding & Onderwijs
Filosofie & Religie
Trefwoorden
theologie, pastoraal werkenden, vluchtelingen, jongeren
Samenvatting

Deze scriptie is de weergave van het kwalitatief onderzoek dat ik heb uitgevoerd in het kader van de afronding van mijn HBO opleiding Godsdienst Pastoraal Werk. Het onderzoek is een verkenning naar welke bijdrage de Jongerenwerking van het Protestants Sociaal Centrum in Antwerpen levert aan de ontwikkeling van de talenten van de jongeren die hierbij zijn betrokken en wat de stimlansen en beperkingen daarbij zijn. Dit onderzoek gaat uit van de optiek van de jongeren. Als doelstellingen in dit onderzoek zijn te noemen: – Het inzichtelijk maken van de bijdrage die de jongerenwerking levert in de ontwikkeling van persoonlijke talenten van vluchtelingenjongeren. – Het inzichtelijk maken van begrippen uit de presentiebenadering en hoe deze benadering kan bijdragen aan versterking van (de ontwikkeling van) de talenten van de jongeren. De vraagstelling die ik in dit onderzoek beantwoord is: Welke bijdrage levert de jongerenwerking van het Protestants Sociaal Centrum in Antwerpen in de ontwikkeling van persoonlijke talenten van vluchtelingenjongeren (ong. 17-21 jaar), in hun eigen optiek, en wat zijn hierbij de belemmeringen? Het theoretisch kader bevat een verkenning naar het begrip talenten vanuit verschillende invalshoeken. Ik doe een maatschappijkritische en een hermeneutisch-theologische verkenning rond het begrip talenten en belicht dit begrip ook vanuit de theorie van de behoeftehiërarchie van Maslow. Ook licht ik toe hoe er vanuit de presentiebenadering invulling gegeven kan worden aan het begrip talenten. Daarnaast licht ik andere begrippen uit de presentiebenadering toe. Het begrip leefwereld wordt door middel van het ecologisch systeemmodel van Bronfenbrenner en vanuit de presentiebenadering toegelicht. Uitgangspunt voor het praktijkonderzoek is de theoretische basis, aangevuld met informatie vanuit eigen waarnemingen tijdens mijn stage bij de Jongerenwerking. De inhoud van het praktijkonderzoek is de afname van zeven interviews met jongeren die bij de Jongerenwerking betrokken zijn. De analyse van deze interviews geeft inzicht in de leefwereld van deze jongeren, in welke benaderingsaspecten volgens de jongeren gebruikt worden door de Jongerenwerking en welke in hun ogen effectief zijn, en geeft weer hoe zij in hun eigen optiek hun talenten ontwikkelen. Aan de hand van het theoretisch kader en de analyse van de interviews beantwoord ik de vraagstelling. Vanuit de invalshoek van de presentiebenadering doe ik op basis van de uitkomsten van dit onderzoek aanbevelingen richting de Jongerenwerking met betrekking tot de vraag hoe zij de talenten van de jongeren kunnen versterken. Uiteindelijk reflecteer ik op mijn rol als presentiewerker en onderzoeker, op het proces van het afnemen van de interviews en de algemene onderzoeksvoortgang.

Soort object
Bachelorscriptie
Taal
Nederlands
Datum
2014
Begeleider
Timmerman, Marchien
Groen, Eduard
Instelling
Hogeschool Winesheim
Waardering
0 Sterren (0)
Formaat
application/pdf
Rechten
allrightsreserved
Deel dit document
Share

Waardeer

Vooraf:

De HBO Kennisbank geeft gebruikers de mogelijkheid om te reageren op de inhoud van de website met als doel het stimuleren van en het uitwisselen en voortbouwen op kennis. De HBO Kennisbank behoudt zich het recht voor om teksten op de site aan te passen of te verwijderen.

Het adres wordt niet weergegeven
Geef een waardering *
Neem de code over
* Verplichte velden