Details

Titel

Plannen met The Last Planner

Documenten
Auteur
Gerichhausen, Jillis (student); Holtrop, Marc (student)
Organisatie
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Instituut
Instituut Built Environment
Opleiding
Bouwkunde
Rubriek
Bouw & Logistiek
Trefwoorden
Bouwkunde, project planning, Bouwwereld
Samenvatting

‘Het doel van het onderzoek is om aanbevelingen te leveren aan de hand van The Last Planner System waarin verbeterpunten staan ten aanzien van het uitvoerende planningsproces bij projecten van Trento® en E-Sequent.’ Om dit doel te bereiken is de methodiek die gebruikt wordt voor het onderzoek belangrijk. De keuze is gemaakt om een kwalitatief onderzoek uit te voeren. Hierin staat de hoe en waarom vraag centraal. Door een literatuuronderzoek te houden over LPS is de planningsstructuur met vaste processtappen in kaart gebracht. Om de verbeterpunten die mogelijk zijn tijdens het uitvoerende planningsproces inzichtelijk te krijgen, zijn de ervaringen van degene die met deze planningen werken de basis. Om deze reden zijn interviews gehouden met twee uitvoerders per concept. De organisatiedeskundige in Apeldoorn is verantwoordelijk voor het globale tijdschema, de eerste opgestelde planning, die de basis is voor de uitvoeringsplanningen. Om deze reden is de organisatiedeskundige ook meegenomen in het onderzoek. De belangrijkste conclusie uit het kwalitatieve onderzoek is dat er geen vaste planningsstructuur gebruikt wordt. Dit geldt voor beide concepten. Daardoor is er geen eenheid in de planningen binnen alle vestigingen van Nijhuis, terwijl er gewerkt wordt met concepten waar alle processen vast staan. Het gebruiken van verschillende planningssoftware draagt ook niet bij aan de ervaring in het gebruik en de eenduidige vormgeving van planningen. Verder worden tijdens het uitvoerende planningsproces afspraken niet gemonitord. Door het monitoren van afspraken wordt het meetbaar gemaakt hoe verschillende partijen presteren op de bouwplaats. Samen met een oorzakenanalyse wordt de reden inzichtelijk waarom een afspraak niet is nagekomen. Door dit bij te houden kan geleerd worden van de niet nagekomen afspraken en wordt dit gewaarborgd in het kwaliteitssysteem. Hierdoor kan in de toekomst voorkomen worden dat afspraken niet worden nagekomen. Het doel hiervan is dat toekomstige planningen betrouwbaarder te maken. Daarnaast vindt bij Nijhuis geen terugkoppeling plaats op de planning, Dit wordt veroorzaakt doordat de informatie die nodig is om terug te kunnen koppelen niet beschikbaar is. Door de verbeterde procedure, wordt deze informatie wel beschikbaar. Dit resulteert in de mogelijkheid om de terugkoppeling wel te organiseren. Concluderend wordt het toepassen van bepaalde elementen van LPS in de praktijk aangeraden. Eenheid creëren in de planningen van beide concepten moet zowel qua vormgeving als voor qua inhoud bijdragen aan de samenwerking van Nijhuis met andere partijen. Door gebruik te maken van het monitoringssysteem wordt meetbaar hoe de partijen presteren. Dit kan per bouwproject gedaan worden. Tevens kan Nijhuis met de terugkoppeling van alle bouwprojecten een totaal overzicht maken. Hierdoor ontstaat er samenhang. Daarnaast kan geleerd worden van de niet nagekomen afspraken door implementatie van de oorzaakanalyse. Met deze gegevens kan in beeld worden gebracht hoe (kosten) efficiënter gewerkt kan worden op de bouwplaatsen van Nijhuis. Concluderend blijkt dat door het gedeeltelijk toepassen van LPS, verbeteringen kunnen worden behaald tijdens het uitvoerende planningsproces van Nijhuis Bouw B.V.

Soort object
Bachelorscriptie
Datum
2016-09-15
Begeleider
Wiele, L. van der
Kerstma, J.
Instelling
Nijhuis Bouw BV
Waardering
0 Sterren (0)
Formaat
application/x-zip-compressed
Deel dit document
Share

Waardeer

Vooraf:

De HBO Kennisbank geeft gebruikers de mogelijkheid om te reageren op de inhoud van de website met als doel het stimuleren van en het uitwisselen en voortbouwen op kennis. De HBO Kennisbank behoudt zich het recht voor om teksten op de site aan te passen of te verwijderen.

Het adres wordt niet weergegeven
Geef een waardering *
Neem de code over
* Verplichte velden