Details

Titel

Renovatie en uitbreiding basisschool de Meander te Nijmegen

Documenten
Auteur
Heimgartner, Walter (student); Jansen, Marcel (student); Sassen, Emiel (student)
Organisatie
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Instituut
Instituut Built Environment
Opleiding
Bouwkunde
Rubriek
Bouw & Logistiek
Trefwoorden
Bouwkunde, Renovatie, Duurzaam bouwen, Scholen
Samenvatting

Veel scholen in Nederland hebben een hoge energierekening wegens een lage isolatiewaarde of een slecht installatieconcept. Daarnaast gaat een slecht klimaatconcept vaak gepaard met een matig binnenklimaat. Het binnenklimaat van een school is van belang voor de leerlingen en hoe het leerproces wat zij doormaken. Wanneer er een behaaglijk binnenklimaat heerst op een school kunnen de leerlingen beter presteren en wordt de gevoelswaarde van de school verhoogt. Vrije school de Meander te Nijmegen verhuist volgend jaar naar een monumentaal schoolgebouw met matige bouwfysische prestaties en een hoge energie rekening. Zodoende is de vraag ontstaan om te onderzoeken hoe deze school gerenoveerd kan worden tot energieneutraal gebouw met een goed binnenklimaat. Doelstelling Vanuit deze vraag is er de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: ‘’Hoe dient het bestaande schoolgebouw aan de Celebesstraat te Nijmegen te worden gerenoveerd en uitgebreid zodat deze aan het programma van eisen van de opdrachtgever voldoet?’’. Het programma van eisen van de opdrachtgever bevat de volgende eisen: het gebouw dient energieneutraal te worden, te voldoen aan het Frisse scholen label A en er dienen extra lokalen te komen om te kunnen voldoen aan het aantal leerlingen op de school. Om de architectonische uitwerking te verbreden is ervoor gekozen het programma van eisen uit te breiden door het toevoegen van een uitbouw in het ontwerp. In het ontwerp is er rekening gehouden met de visie van de toekomstige school. Vrije school de Meander vindt het belangrijk dat de leerlingen de natuur bewust beleven, zich vrijer kunnen ontwikkelen en de leerlingen worden opgevoed met het feit dat duurzaamheid een belangrijk onderwerp is in deze tijd en vooral ook in hun leven. Zodoende hebben we deze visie toegepast op het nieuwe ontwerp. Methode Voor dit afstudeeronderzoek is er onderling op verschillende disciplines (architectuur en bouwtechniek) integraal samengewerkt om het renovatie/uitbreidingsadvies uit te brengen. De uiteindelijke toetsing van energieverbruik en comfort zijn door middel van EPC, GPR en frisse scholen Nederland getoetst aan de gestelde eisen. Het renovatie- en uitbreidingconcept is geschreven zodat het een advies is waarmee het bestuur van de Meander het toekomstige schoolgebouw kan renoveren volgens hun eigen ambitie. Daarnaast kunnen ook andere opdrachtgevers, schoolbesturen of directies hier een voorbeeld aan nemen of inspiratie op doen. Resultaat Door middel van een EPC berekening is het energieverbruik en de energieopwekking getoetst om aan te tonen of het ons is gelukt om energieneutraal te kunnen renoveren. Uit de berekening van ons ontwerp zijn we uitgekomen op een waarde van 0,0. Dit betekent dat ons ontwerp energieneutraal is en dat hebben we bereikt door het isoleren van het bestaande schoolgebouw en het toepassen van verschillende duurzame installaties: PV-panelen, gesloten WKO systeem, grondbuis, warmtepomp en eventueel een biomeiler. Het toetsen van het binnenklimaat is door middel van de eisen van het frisse scholen getoetst aan minimaal klasse B en waar mogelijk klasse A (Klassen lopen uiteen van C t/m A, van goed naar uitstekend). In veel ruimtes is klasse A realiseerbaar afhankelijk van de meerwaarde die het oplevert in verhouding met de te investeren kosten. Conclusie Het afstudeeronderzoek toont aan dat het mogelijk is om het schoolgebouw energieneutraal te renoveren met een verbeterd binnenklimaat die minimaal voldoet aan frisse scholen label B. Dit is in verschillende varianten mogelijk afhankelijk van de wens en het budget van de opdrachtgever.

Soort object
Bachelorscriptie
Datum
2016-10-03
Begeleider
Spoorenberg, J.H.M.
Instelling
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Waardering
0 Sterren (0)
Formaat
application/x-zip-compressed
Deel dit document
Share

Waardeer

Vooraf:

De HBO Kennisbank geeft gebruikers de mogelijkheid om te reageren op de inhoud van de website met als doel het stimuleren van en het uitwisselen en voortbouwen op kennis. De HBO Kennisbank behoudt zich het recht voor om teksten op de site aan te passen of te verwijderen.

Het adres wordt niet weergegeven
Geef een waardering *
Neem de code over
* Verplichte velden