Details

Titel

Vaststellen constructieve haalbaarheid vlakke brug Romein Beton

Documenten
Auteur
Berkhout, Yesse (student)
Organisatie
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Instituut
Instituut Built Environment
Opleiding
Bouwkunde
Rubriek
Bouw & Logistiek
Trefwoorden
Bouwkunde, Bruggen, Beton
Samenvatting

Romein Beton vervaardigt traditioneel gewapende en voorgespannen prefab betonelementen voor constructieve doeleinden. De producten van Romein Beton vinden hun toepassing voornamelijk in de civiele techniek. Regelmatig wordt Romein Beton door diverse opdrachtgevers benaderd met de vraag om een offerte op te stellen voor een te leveren product. Deze offertes worden bij Romein Beton opgesteld door de afdeling Verkoop, die de primaire taak heeft om, aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte ontwerpspecificaties, de constructieve haalbaarheid en daarmee kosten, levertijd en dimensies van het product vast te stellen. Wanneer het product een brug betreft, zal de afdeling Verkoop aan de hand van een door de opdrachtgever verstrekte verkeersbelasting, wegbreedte en overspanning, de constructieve haalbaarheid van een type brug met bijbehorende constructiehoogte moeten vaststellen. Romein Beton acht het van belang dat de offerte snel, goedkoop en nauwkeurig kan worden aangeboden. Het probleem is echter dat de afdeling Verkoop niet over voldoende kennis en middelen beschikt om in een korte tijd de constructieve haalbaarheid vast te stellen. Om deze reden heeft Romein Beton aangegeven behoefte te hebben aan een hulpmiddel. Hierbij moet worden gedacht aan een draaggrafiek of draagtabel. Omdat er voor de afstudeeropdracht maar een beperkte hoeveelheid tijd beschikbaar is, zal er slechts worden ingegaan op één type brug. Romein Beton heeft hierbij aangegeven de voorkeur te geven aan de vlakke brug volgens het zogenaamde contactliggersysteem. Deze geeft momenteel namelijk de meeste complicaties. De vlakke brug volgens het zogenaamde contactliggersysteem is een massieve statisch bepaalde brug die voornamelijk is bestemd voor kleine overspanningen tot 12,00 m en geschikt voor zowel zwaar als licht verkeer. De brug is samengesteld uit afzonderlijk van elkaar in de productiehal vervaardigde traditioneel gewapende liggers (tussen- en randliggers), die op de bouwlocatie naast elkaar worden gelegd en door middel van voorspanning in de dwarsrichting tot één plaat worden afgespannen. Voor de afstudeeropdracht zijn een aantal deelvragen opgesteld, waar middels het uitvoeren van een aantal activiteiten antwoord op kon worden gegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt in de onderdelen Vooronderzoek, Onderzoek en Verwerken onderzoeksgegevens. In het vooronderzoek is als eerste stap de huidige rekenmethodiek voor de vlakke brug doorgrond. Dit is gedaan middels het maken van een schaduwberekening van een door Romein Beton reeds uitgerekende brug. Nadat de huidige rekenmethodiek was doorgrond zijn de variabelen die zich hierin bevinden geïnventariseerd. In het onderzoek zijn de optimale waarden van de variabelen voor het hulpmiddel vastgesteld. Op basis van interviews bleek van een aantal variabelen de waarde(n) te allen tijde vast te liggen of konden deze worden gekozen op basis van de behoefte van Romein Beton. De beschikbare tijd voor de afstudeeropdracht heeft hier ook een rol in gespeeld. Ook zijn een aantal variabelen naar voren gekomen die zich voor het achterhalen van de optimale waarde leenden voor nader onderzoek. Dit waren de variabelen belastingmodel vermoeiing, onderlangswapening en aanvangsvoorspankracht. Nadat de waarden van de variabelen in het onderzoek waren vastgesteld kon worden begonnen met het onderdeel Verwerken onderzoeksgegevens. Hierbij is de informatie voor het hulpmiddel gegenereerd waarna deze kon worden ontwikkeld. Voor de vorm van het hulpmiddel is gekozen voor een grafiek. Voor elk van de beschouwde vlakke bruggen is een aparte grafiek gemaakt. In totaal zijn dit 20 stuks grafieken geworden waarmee het doel van de afstudeeropdracht is bereikt.

Soort object
Bachelorscriptie
Datum
2016-11-01
Begeleider
Zijden, C.J.M. van der
Instelling
Romein Beton
Waardering
0 Sterren (0)
Formaat
application/x-zip-compressed
Deel dit document
Share

Waardeer

Vooraf:

De HBO Kennisbank geeft gebruikers de mogelijkheid om te reageren op de inhoud van de website met als doel het stimuleren van en het uitwisselen en voortbouwen op kennis. De HBO Kennisbank behoudt zich het recht voor om teksten op de site aan te passen of te verwijderen.

Het adres wordt niet weergegeven
Geef een waardering *
Neem de code over
* Verplichte velden