Details

Titel

"Ik vind dat u niet functioneert, vindt de WWZ dat ook?"

Subtitel
de veranderingen omtrent het ontslag op basis van disfunctioneren na de implementatie van de Wet Werk en Zekerheid
Documenten
Auteur
Bavelaar, Jurjen (student)
Organisatie
Hogeschool Leiden
Instituut
Cluster M&B
Opleiding
HBO-Rechten
Rubriek
Economie & Management
Recht
Trefwoorden
hbo-rechten, kwalitatief onderzoek, arbeidsrecht, ontslagrecht, wet werk en zekerheid, arbeidsconflicten
Samenvatting

De implementatie van de Wet Werk en Zekerheid heeft grote gevolgen gehad in relatie tot het Nederlandse arbeids- en ontslagrecht. Waar het oude ontslagstelsel op meerdere punten tekort leek te schieten, heeft de Wet Werk en Zekerheid getracht om zorg te dragen voor een betere invulling van deze punten. Dit vloeit voort uit de memorie van toelichting van de Wet Werk en Zekerheid waarin wordt aangegeven dat het doel van deze Wet is om het ontslagrecht simpeler maar ook eenduidiger te maken zodat partijen weten waar zij aan toe zijn. Het ontslag op basis van disfunctioneren is gelegen in artikel 699, lid 3 sub d van boek 7 het Burgerlijk Wetboek en wordt gezien als een redelijke grond voor ontslag van een werknemer. Mits dit ontslag wordt verzocht aan de Kantonrechter waarna de ontslagprocedure wordt gestart. In deze ontslagprocedure wordt door de Kantonrechter veel waarde gehecht aan een aantal criteria. Zo is het essentieel dat een werkgever die verzoekt tot ontslag op basis van disfunctioneren alles in zijn macht heeft gedaan om de werknemer aan het werk te houden al dan niet in zijn eigen- of een andere functie. Ook dient de werkgever open kaart te spelen omtrent het slechte functioneren, zodat werkgever en werknemer samen kunnen werken aan de productiviteit van deze slecht functionerende werknemer, middels het opstarten van bijvoorbeeld een verbeteringstraject. Als dit traject niet slaagt heeft de werkgever een goede kans gehad, om gedurende een langere termijn een dossier op te bouwen waaruit blijkt dat werknemer niet functioneert en waarom dit zo is. Met dit dossier kan de werkgever zich wenden tot de kantonrechter om te verzoeken tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Als deze wordt toegewezen is het proces klaar, zo niet dient de arbeidsovereenkomst te worden voortgezet. Daarnaast is het zo dat er soms conflicten kunnen ontstaan tussen werkgever en werknemer of werknemer en andere werknemers. Deze conflicten kunnen zo escaleren dat de arbeidsverhouding wordt verstoord, wat resulteert in een ontslaggrond op basis van artikel 669, lid 3 sub g van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. In principe gelden voor de toewijzing van een verzoek tot ontslag op basis van een verstoorde arbeidsrelatie dezelfde gronden als een verzoek tot ontslag op basis van disfunctioneren. Echter is het zo dat deze voorwaarden zich in verschillende situaties op andere wijzen zullen manifesteren. Als er één ding is wat ik de gehaaste leden van werkend Nederland mee zou moeten geven? Zou dat het volgende zijn: “Festina lente.” Beter bekend als “haast je langzaam”, want een ontslag op basis van disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie verloopt nooit zo snel als men graag zou willen.

Soort object
Bachelorscriptie
Taal
Nederlands
Datum
2016-12-20
Instelling
De Haij en Van der Wende Advocaten
Waardering
0 Sterren (0)
Formaat
application/pdf
Rechten
CC-BY-SA
Deel dit document
Share

Waardeer

Vooraf:

De HBO Kennisbank geeft gebruikers de mogelijkheid om te reageren op de inhoud van de website met als doel het stimuleren van en het uitwisselen en voortbouwen op kennis. De HBO Kennisbank behoudt zich het recht voor om teksten op de site aan te passen of te verwijderen.

Het adres wordt niet weergegeven
Geef een waardering *
Neem de code over
* Verplichte velden