Details

Titel

Langer thuis met dementie/ cognitieve problemen door middel van zorgtechnologie

Subtitel
Ervaringen van mensen met dementie/ cognitieve problemen en mantelzorgers
Documenten
Auteur
Koelen, Pauline van der (student); Swijtink, Robin (student)
Organisatie
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Instituut
Instituut Verpleegkundige Studies
Opleiding
Verpleegkunde
Trefwoorden
verpleegkunde, dementie, mantelzorg, gezondheidszorg, ict, zelfredzaamheid
Samenvatting

Door bezuinigingen vanuit de overheid worden mensen met dementie geacht langer thuis te blijven wonen. Uit een evaluatie kwam naar voren dat er behoefte is aan ondersteuning door technologie om mensen met dementie langer thuis te laten wonen. Op 21 januari is het project Technologie Trolley Rheden (T.T. Rheden) van start gegaan om een leidraad te ontwikkelen waarin duidelijk zal worden hoe technologie kan worden ingezet bij mensen met dementie en hun mantelzorgers en welke ondersteuning hiervoor nodig is, aangezien dit tot op heden onduidelijk is. Tijdens dit onderzoek bevond het project zich in fase 1, die zich richtte op de ervaringen van mensen met dementie en hun mantelzorgers met zorgtechnologie. De onderzoeksvraag luidde: Wat zijn de ervaringen met technologie van de mensen met dementie en hun mantelzorgers die deelnemen aan het project T.T. Rheden? Het onderzoek kende een kwalitatief verkennend design. Door middel van vijf semigestructureerde interviews met personen met dementie en/of hun mantelzorgers en twee gesprekken met casemanagers zijn de data verzameld. De data uit de interviews zijn getranscribeerd. Om deze data te kunnen analyseren zijn de transcripten gefragmenteerd, vervolgens gelabeld, daarna geclusterd en ten slotte samengevat. De bij elkaar passende labels zijn vervolgens onder overkoepelende hoofdthema’s geplaatst. Aan de hand van de hoofdthema’s zijn de resultaten beschreven. De resultaten zeggen iets over de ervaringen van de respondenten met betrekking tot hoe het gebruik van de technologie wordt ervaren, wat de mantelzorger vindt van de technologie, wat als positief wordt ervaren met betrekking tot de technologie, wat er in het algemeen van het project wordt gevonden, zaken met betrekking tot de sociale omgeving en de technologie en veranderingen die wel of niet hebben plaatsgevonden door het gebruik van de technologie. Concluderend kan gezegd worden dat het gebruik van de technologieën tijdens dit onderzoek over het algemeen als positief ervaren werd. Volgens de respondenten hadden de technologieën weinig invloed op de zelfstandigheid, inziens de studentonderzoekers werd door alle technologieën meer zelfstandigheid bereikt. Op het contact met de sociale omgeving had het gebruik van de technologieën weinig invloed. Het voornaamste effect van een aantal technologieën was het brengen van rust en gevoel van veiligheid. Inbreuk op de privacy werd niet ervaren. Een kanttekening is dat de uitkomsten van dit onderzoek gebaseerd zijn op heel weinig data, die betrekking hebben op verschillende technologieën en gebruikt worden door mensen met verschillende fases van dementie, daarom zijn deze in geen enkele manier te generaliseren. Onder andere een vervolgonderzoek op grotere schaal wordt aanbevolen.

Soort object
Bachelorscriptie
Datum
2017-01-02
Instelling
Projectgroep Technologie Trolley Rheden
Waardering
0 Sterren (0)
Formaat
application/pdf
Deel dit document
Share

Waardeer

Vooraf:

De HBO Kennisbank geeft gebruikers de mogelijkheid om te reageren op de inhoud van de website met als doel het stimuleren van en het uitwisselen en voortbouwen op kennis. De HBO Kennisbank behoudt zich het recht voor om teksten op de site aan te passen of te verwijderen.

Het adres wordt niet weergegeven
Geef een waardering *
Neem de code over
* Verplichte velden