Details

Titel

Van kas naar kantoor

Documenten
Auteur
Laar, W van de (student); Wijdeven, B (student)
Organisatie
Avans Hogeschool
Instituut
AB&I Academie voor Bouw en Infra
Opleiding
Bouwkunde-Tilburg
Rubriek
Bouw & Logistiek
Trefwoorden
kassencomplex, herbestemming, kantoorgebouwen
Samenvatting

Het kassencomplex van de Haarlemmer Kweektuin voldoet nu niet aan de eisen die gesteld worden aan een kantoor- en bijeenkomstfunctie. Door het verschil in eisen aan een tuinbouwkas en een kantoor- of bijeenkomstruimte zijn er maatregelen nodig zodat voldaan kan worden aan de eisen die hiervoor gelden. Het onderzoek dat hierbij hoort heeft als hoofdvraag: Welke aanpassingen zijn nodig om van het kassencomplex in de Haarlemmer Kweektuin een behaaglijk kantoor- en bijeenkomstruimte te maken? De hoofdvraag heeft als doel: Onderzoek doen naar de mogelijkheden om het kassencomplex van de Haarlemmer Kweektuin te laten voldoen aan de eisen die gesteld worden aan een kantoor- en bijeenkomstruimte. Daarbij speelt naast de bouwtechnische eisen ook het binnenklimaat een grote rol. De hoofdvraag is onderverdeeld in zes deelvragen. Deelvraag één gaat over de bestaande bebouwing welke in het werk is opgenomen en uitgetekend. De tweede deelvraag heeft betrekking op de referentieprojecten welke zijn onderzocht door middel van een kwalitatief onderzoek. Door middel van een toegepast onderzoek zijn verschillende varianten onderzocht bij deelvraag drie. Bij deelvraag vier is aan de hand van deskresearch onderzoek gedaan naar de geldende regelgeving bij een functiewijziging. De gewenste behaaglijkheid is onderzocht aan de hand van een deskresearch bij deelvraag vijf. Door middel van een toegepast onderzoek wordt de gekozen variant van deelvraag drie in deelvraag zes verder geoptimaliseerd zodat deze voldoet aan het gewenste behaaglijkheidsniveau en de geldende regelgeving. Uit de verschillende onderzoeken zijn de volgende conclusies naar voren gekomen. Uit de opname van de bestaande situatie komt naar voren dat de technische staat van zowel de grote als kleine kas grotendeels in orde is. Het onderzoek naar de geldende regelgeving heeft als resultaat dat het herbestemmen van het kassencomplex naar een kantoor- en een bijeenkomstruimte dient te voldoen aan het bestaande bouw niveau van het bouwbesluit. Het gewenste niveau van behaaglijkheid is afgeleid uit het handboek ‘Handboek bouwfysische kwaliteit voor kantoren’ met de ambitie om op zoveel mogelijk vlakken het hoogste niveau te halen. Uit het onderzoek naar de referentieprojecten, de variantenstudie en de optimalisatie komt het concept voor het kassencomplex naar voren. Het concept bevat een geïsoleerde vloer met vloerverwarming, zonwering, een houtskeletbouw binnendoos en luchtverwarming en –koeling door middel van een grondbuis. Met de in de vorige alinea genoemde aanpassingen is een behaaglijk binnenklimaat te realiseren voor de kantoor- en bijeenkomstruimte met een minimale warmtevraag. De bijbehorende koellast kan eenvoudig worden opgewekt door middel van de grondbuis, wat samen met de minimale warmtevraag, zorgt voor een minimaal energieverbruik. Door het behouden van het kassencomplex en deze te gaan hergebruiken voor een nieuwe functie wordt bijgedragen aan het thema circulaire economie. Ook de houtskeletbouw binnendoos kan hieraan bijdragen als er een vervolgonderzoek komt naar de exacte materialisatie van de binnendoos.

Soort object
Bachelorscriptie
Taal
Nederlands
Datum
2016-06-01
Begeleider
Paiva Aranda, A
Simons, S
Waardering
0 Sterren (0)
Formaat
application/pdf
Rechten
Restricted Access
Deel dit document
Share

Waardeer

Vooraf:

De HBO Kennisbank geeft gebruikers de mogelijkheid om te reageren op de inhoud van de website met als doel het stimuleren van en het uitwisselen en voortbouwen op kennis. De HBO Kennisbank behoudt zich het recht voor om teksten op de site aan te passen of te verwijderen.

Het adres wordt niet weergegeven
Geef een waardering *
Neem de code over
* Verplichte velden