Details

Titel

Opvattingen van zorgverleners over pijn en pijnbehandeling bij dementerenden

Documenten
Auteur
Heijden, Anne van der (student); Barten, Ninke (student)
Organisatie
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Instituut
Instituut Verpleegkundige Studies
Rubriek
Algemeen
Trefwoorden
Verpleegkunde, kwaliteitsproject
Samenvatting

Het behandelen van pijn bij dementerenden krijgt de laatste jaren meer aandacht. Dit komt onder andere door de vergrijzing in Nederland. Naar schatting van de Nationale Gezondheidsraad lijden in 2010 bijna 207.000 ouderen (ouder dan 65 jaar) aan dementie. Doordat dementerenden pijn anders uiten (bijvoorbeeld in veranderd gedrag) is het voor de zorgverleners ingewikkelder om pijn te beoordelen en daardoor te behandelen (Achterberg, Plooij, 2010). Het doel van dit onderzoek is inzicht geven in de opvattingen van zorgverleners, die direct betrokken zijn bij de zorg voor dementerenden, over pijn en pijnbestrijding. Daarnaast kunnen de resultaten van dit onderzoek bijdragen tot een betere herkenning van pijn en daardoor het adequaat inzetten van interventies om de pijn te verminderen. Het uiteindelijke effect hiervan zal zijn dat de kwaliteit van leven van de dementerende bewoner verbetert. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op de psychogeriatrische afdelingen van verpleeghuis Margriet en verpleeghuis Irene Dekkerswald van zorgorganisatie ZZG Zorggroep en op de psychogeriatrische afdeling van verpleeghuis Eldenstaete van zorgorganisatie Pleyade. Er hebben 86 respondenten deelgenomen aan het onderzoek. De onderzoekspopulatie bestond uit; assistenten, helpenden, verzorgenden, verpleegkundigen, verpleeghuisartsen, verpleeghuisartsen in opleiding, een huisarts in opleiding, een co assistent en leerlingen/stagiaires. De resultaten zijn bekeken voor de gehele populatie, per zorgorganisatie, per afdeling en per zorgverlener. De belangrijkste resultaten wijzen erop dat er veel diversiteit is in de opvattingen van zorgverleners, die direct betrokken zijn bij de zorg voor dementerenden, over pijn en pijnbestrijding. Hieruit kan worden opgemaakt dat de zorgverleners in alle drie de verpleeghuizen niet op één lijn zitten. Dit kan verklaard worden door een tekort aan kennis over pijn en pijnbestrijding bij dementerenden. Als er gekeken wordt naar de variabele ‘functie’ is er veel diversiteit terug te vinden in de antwoorden van de respondenten. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat de antwoordmogelijkheid ‘niet eens/niet oneens’ (mogelijkheid 3) door de verzorgenden drie maal vaker wordt ingevuld dan door de verpleegkundigen en het medisch personeel. Hieruit kan worden opgemaakt dat verzorgenden vaker ‘geen mening’ over de stellingen met betrekking tot pijn en pijnbestrijding hebben. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 4,8% van de zorgverleners vindt dat het beoordelen van pijn bij bewoners met dementie een gok is. Dit is opmerkelijk omdat de zorgverleners in alle drie de verpleeghuizen geen gebruik maken van een instrument om pijn bij dementerenden te beoordelen. Zij beoordelen pijn aan de hand van subjectieve observaties. Pijnbeoordeling bij mensen met ernstige dementie, met een beperkt vermogen om te communiceren, is soms een kwestie van gissen (Feldt et al., 1998 en Ferrell, 2004).

Soort object
Bachelorscriptie
Taal
Nederlands
Datum
2011-01-13
Begeleider
Hoekstra, Sylvia
Schils, Marja
Waardering
0 Sterren (0)
Formaat
application/pdf
application/pdf
application/pdf
Rechten
Restricted Access
Deel dit document
Share

Waardeer

Vooraf:

De HBO Kennisbank geeft gebruikers de mogelijkheid om te reageren op de inhoud van de website met als doel het stimuleren van en het uitwisselen en voortbouwen op kennis. De HBO Kennisbank behoudt zich het recht voor om teksten op de site aan te passen of te verwijderen.

Het adres wordt niet weergegeven
Geef een waardering *
Neem de code over
* Verplichte velden