Details

Titel

De route van het SOA spreekuur Een kwalitatief onderzoek

Documenten
Auteur
Cuijten, Lieneke (student); Berlo, Talita van (student)
Organisatie
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Instituut
Instituut Verpleegkundige Studies
Rubriek
Algemeen
Trefwoorden
Verpleegkunde, kwaliteitsproject
Samenvatting

Doel: Door middel van een onderzoeksrapport is in kaart gebracht hoe de routing wordt ervaren door de betrokkenen en of er knelpunten zijn gesignaleerd in de routing van het SOA spreekuur. Methode: Er heeft kwalitatief onderzoek bij de GGD HvB plaatsgevonden. Er is gebruik gemaakt van open individuele face-to-face interviews. De interviews zijn opgenomen en getranscribeerd. Analyse van de gegevens heeft plaatsgevonden door open, axiaal en selectief coderen. Resultaten: Er zijn in een periode van drie weken in totaal 78 respondenten geïnterviewd waarvan 11 medewerkers en 67 cliënten. Over het algemeen ervaren respondenten de route van het SOA spreekuur positief. Dit blijkt uit reacties over de tijdsduur, de informatievoorziening en het waarborgen van de anonimiteit. De volgorde van het artsenspreekuur wordt als logisch ervaren. Daarentegen zijn de meningen verdeeld over de volgorde van het verpleegkundig spreekuur. Respondenten zijn minder tevreden over het automatisch bandje bij het afsprakenbureau, het takenpakket van de verpleegkundig achterwacht en indeling van de ruimtes. Een opvallend resultaat is dat bejegening van medewerkers invloed heeft op het ervaren van de route door de cliënt. Discussie/conclusie: Als kritische kanttekening bij het onderzoek is tijdgebrek bij het afnemen van gegevens te noemen. Daarnaast is de personeelsbezetting niet continu optimaal geweest. Ondanks het tijdgebrek en de personeelsbezetting heeft de methode voldoende gedegen resultaten opgeleverd om de vraagstelling te beantwoorden. De punten die de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF, 2006) van belang stelt bij bejegening van de cliënt blijken overeen te komen met de resultaten. Als conclusie kan gesteld worden dat er antwoord is gegeven op de vraagstelling. Er kan geconcludeerd worden dat met name de bejegening, informatie en tijdsbestek de belangrijkste factoren hierin zijn. De deelvraag is ook beantwoord door middel van de resultaten. Er zijn geen grote verschillen gevonden tussen Tilburg en Den Bosch. Alleen tussen de verpleegkundig spreekuren en de onderzoekkamers zijn er opvallende verschillen gevonden. Aanbevelingen: Er worden verschillende aanbevelingen gedaan omtrent; het klanttevredenheidsonderzoek, afsprakenbureau, verpleegkundig spreekuur, artsenspreekuur en over de verpleegkundig achterwacht. Deze aanbevelingen zijn gesteld aan de hand van de resultaten.

Soort object
Bachelorscriptie
Taal
Nederlands
Datum
2011-01-10
Begeleider
Theunissen, Jacqueline
Hoop, Annegien de
Waardering
0 Sterren (0)
Formaat
application/pdf
application/pdf
application/pdf
Rechten
Restricted Access
Deel dit document
Share

Waardeer

Vooraf:

De HBO Kennisbank geeft gebruikers de mogelijkheid om te reageren op de inhoud van de website met als doel het stimuleren van en het uitwisselen en voortbouwen op kennis. De HBO Kennisbank behoudt zich het recht voor om teksten op de site aan te passen of te verwijderen.

Het adres wordt niet weergegeven
Geef een waardering *
Neem de code over
* Verplichte velden