Details

Titel

Zorgeloos wonen in de gemeente Coevorden

Subtitel
Een marktanalyse van zorgvastgoed binnen de gemeente Coevorden
Documenten
Auteur
Oldebeerlink, Robin (student)
Organisatie
Hanzehogeschool Groningen
Instituut
Instituut voor Bedrijfskunde
Opleiding
Vastgoed & Makelaardij
Rubriek
Mens & Maatschappij
Trefwoorden
speerpunt healthy ageing, speerpunt ondernemerschap, maatschappelijk vastgoed, gemeenten overheid, zorgsector
Samenvatting

Uit een verkenning in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt dat er onder gemeenten een grote behoefte is aan een scenariotool of kennisinstrument waarmee vraag en aanbod met elkaar in verband kunnen worden gebracht en waarmee beleidsopgaven rond wonen, zorg en welzijn kunnen worden verkend. Ook de gemeente Coevorden wil graag een beter beeld en visie. Doordat momenteel de markt van wonen en zorg niet goed in beeld is, kan er geen volledig woonbeleid worden opgesteld. Het gemeentelijk woonbeleid vormt de basis voor de prestatieafspraken met de woningcorporaties. Om tot een goed woonbeleid te komen is zowel een beeld van de huidige huisvestingsbehoefte en het aanbod alsmede een prognose voor de toekomst nodig. Dit onderzoek betreft een marktonderzoek naar de huisvestingsbehoefte en aanbod op het gebied van wonen en zorg. Het gehele onderzoek vindt plaats gedurende de participerende stage in opdracht van de gemeente Coevorden. Het onderzoek is erop gericht om een advies te formuleren voor de gemeente Coevorden dat gebruikt kan worden als input bij het opstellen van haar woonbeleid op het gebied van wonen en zorg. Bij dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: β€˜β€™In hoeverre kan er de komende 25 jaar binnen de gemeente Coevorden worden voorzien in de huisvestingsbehoefte op het gebied van wonen en zorg?’’

Soort object
Bachelorscriptie
Taal
Nederlands
Datum
2015
Waardering
0 Sterren (0)
Formaat
application/pdf
Rechten
Restricted Access
Deel dit document
Share

Waardeer

Vooraf:

De HBO Kennisbank geeft gebruikers de mogelijkheid om te reageren op de inhoud van de website met als doel het stimuleren van en het uitwisselen en voortbouwen op kennis. De HBO Kennisbank behoudt zich het recht voor om teksten op de site aan te passen of te verwijderen.

Het adres wordt niet weergegeven
Geef een waardering *
Neem de code over
* Verplichte velden