Details

Titel

Positioneren in de kraamzorg

Documenten
Auteur
Klaveren, Pamela van (student)
Organisatie
Hogeschool Leiden
Instituut
Faculteit M&B
Opleiding
Communicatie
Rubriek
ICT & Media
Economie & Management
Trefwoorden
kraamzorg, positionering, concurrentiepositie, ohmae, 3c‐model, communicatie, 3C: Company, Customer, Competition - Ohmae, strategie en positionering, kwalitatief onderzoek
Samenvatting

Samenvatting Het bedrijf ‘Kraamzorg 1 op 1’ heeft een website waarop kraamverzorgenden zichzelf kunnen koppelen aan kraamvrouwen en andersom. De huidige positionering heeft het bedrijf nog onvoldoende op de kaart gezet. Opdrachtnemer Pamela van Klaveren heeft een onderzoek uitgevoerd voor de opdrachtgever ‘Kraamzorg 1 op 1’ over het positioneren van het bedrijf. De probleemstelling van het onderzoek is: Wat moet ‘Kraamzorg 1 op 1’ doen om zich te onderscheiden, zodat het succesvol kan concurreren binnen de kraamzorgmarkt? De doelstelling van dit onderzoek is: inzicht krijgen in de concurrenten, doelgroepen en de key success factors van het bedrijf, ten einde een positioneringsadvies en aanbevelingen voor de website te kunnen geven. Ten eerste heeft er deskresearch plaatsgevonden naar de kraamzorgbranche, de rol van de verloskundige in het keuzeproces van de kraamvrouw en mogelijke theorieën omtrent positionering. Dit heeft als doel om uiteindelijk met behulp van de theorie de probleemformulering te kunnen beantwoorden. Er is gekeken naar verschillende theorieën, waarna uiteindelijk gekozen is voor het 3C-model van Ohmae (1982). Op basis van deze theorie zijn drie hypotheses gesteld. De methode van onderzoek is kwalitatief en bestaat uit half- gestructureerde interviews. Daarnaast vindt er deskresearch plaats. Vervolgens heeft er kwalitatief onderzoek plaatsgevonden aan de hand van half-gestructureerde interviews met de verschillende doelgroepen. De doelgroepen zijn kraamverzorgenden die als zelfstandige zonder personeel werken door heel Nederland en kraamvrouwen die zich al aangemeld hebben bij ‘Kraamzorg 1 op 1’.

Soort object
Bachelorscriptie
Taal
Nederlands
Datum
2015-09-15
Instelling
Kraamzorg 1 op 1
Waardering
0 Sterren (0)
Formaat
application/pdf
Rechten
Restricted Access
Deel dit document
Share

Waardeer

Vooraf:

De HBO Kennisbank geeft gebruikers de mogelijkheid om te reageren op de inhoud van de website met als doel het stimuleren van en het uitwisselen en voortbouwen op kennis. De HBO Kennisbank behoudt zich het recht voor om teksten op de site aan te passen of te verwijderen.

Het adres wordt niet weergegeven
Geef een waardering *
Neem de code over
* Verplichte velden