Details

Titel

De positionering van een start-up

Documenten
Auteur
Minnema, Koen (student)
Organisatie
Hogeschool Leiden
Instituut
Faculteit M&B
Opleiding
Communicatie
Rubriek
ICT & Media
Trefwoorden
ohmae, 3-c model, positioneringsonderzoek, dienstverlening, concurrentiepositie, communicatie, 3c: company, customer, competition - ohmae, kwalitatief onderzoek, strategie en positionering
Samenvatting

Koen Minnema heeft onderzoek gedaan naar de positionering van Dienst4dienst.nl, een start-up platform waarbij mensen hun diensten en talenten kunnen uitwisselen. De deeleconomie is bezig met een opmars en Dienst4dienst.nl is benieuwd hoe het bedrijf zich het best kan positioneren in de huidige markt. De probleemstelling luidt dan ook: Hoe moet Dienst4dienst.nl zich positioneren in de huidige deeleconomie-markt op basis van de volgende elementen: organisatie, gebruikers en concurrentie? Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden, heeft de onderzoeker gebruik gemaakt van het 3C-model van Kenichi Ohmae. Volgens Ohmae zijn er drie kernfactoren die invloed hebben op een succesvolle positionering van een organisatie. Deze kernfactoren zijn: corporation (wie zijn we, en waar zijn we goed in?), customers (wie zijn onze klanten, en wat willen ze?) en competitors (met wie concurreren we, en wat zijn hun sterktes en zwaktes?). Volgens Ohmae moet een organisatie zich op één, maar het liefst op meerdere van deze kernfactoren richten om een succesvolle en effectieve positionering te verkrijgen. Vanuit deze theorie zijn drie hypothesen geformuleerd. Deze zijn getoetst door onderzoek te doen naar de sterke punten van Dienst4dienst.nl, de klantbehoeften en de positionering van de concurrenten. De onderzoeker heeft dit onderzocht met kwalitatief onderzoek door middel van semigestructureerde interviews. Er zijn zes potentiële gebruikers en zes gebruikers gevraagd naar wat zij de sterke punten van Dienst4dienst.nl vinden, wat zij de kernfactoren van succes vinden binnen de Nederlandse deeleconomie-markt, wat hun klantbehoeften zijn en wat volgens hen de positionering van de concurrenten is. De resultaten van de interviews bevestigden één van de drie opgestelde hypothesen, die luidt: Als een bedrijf het afstemmen van zijn sterke punten op de kernfactoren van succes op de markt als uitgangspunt voor de positioneringsstrategie neemt, dan is het volgens de klanten van het bedrijf het meest aannemelijk dat de organisatie een meer onderscheidende positie op de markt zal innemen. De sterke punten van Dienst4dienst.nl: ‘het sociale aspect’ en ‘het helpen van anderen’ kunnen worden afgestemd op de kernfactoren van succes: toegankelijk, duidelijk en gratis. Verder kan Dienst4dienst.nl ook nog inspelen op een aantal klantbehoeften, namelijk: een zoekfunctie, beoordelingen en reviews, een app, premium account en chatfunctie. Uit het onderzoek blijkt dat Dienst4dienst.nl zich kan positioneren aan de hand van zijn sterke punten en het inspelen op de klantbehoeften. Door de sterke punten te benadrukken en in te spelen op de klantbehoeften kan Dienst4dienst.nl een concurrentievoordeel behalen.

Soort object
Bachelorscriptie
Taal
Nederlands
Datum
2015-09-12
Instelling
Dienst4dienst.nl
Waardering
0 Sterren (0)
Formaat
application/pdf
Rechten
Deel dit document
Share

Waardeer

Vooraf:

De HBO Kennisbank geeft gebruikers de mogelijkheid om te reageren op de inhoud van de website met als doel het stimuleren van en het uitwisselen en voortbouwen op kennis. De HBO Kennisbank behoudt zich het recht voor om teksten op de site aan te passen of te verwijderen.

Het adres wordt niet weergegeven
Geef een waardering *
Neem de code over
* Verplichte velden