Details

Titel

Online betrokkenheid bij Den Haag

Documenten
Auteur
Dekker, Lotte (student)
Organisatie
Hogeschool Leiden
Instituut
Faculteit M&B
Opleiding
Communicatie
Rubriek
ICT & Media
Trefwoorden
li & solis, social media, marketingstrategieën, toerisme, communicatie, six stages of social business transformation - li & solis, Klanten, kwalitatief onderzoek
Samenvatting

De wereld van social media is sterk aan verandering onderhevig. Social media maken het voor organisaties mogelijk om gemakkelijk(er) de dialoog aan te gaan met hun doelgroep(en). Door social media kunnen zij op een gemakkelijke, snelle manier een groot bereik genereren. Verschillende autoriteiten op het gebied van social media stellen dat organisaties hiervoor op een totaal andere manier dienen om te gaan met marketing en het communiceren met deze doelgroepen. De organisatie is verantwoordelijk voor de marketingstrategie en –uitvoering richting zakelijke en toeristische bezoekers. Opdrachtnemer Lotte Dekker heeft deskresearch en een kwalitatief onderzoek onder vier medewerkers en zeven bloggers uitgevoerd naar de vraag hoe de organisatie in samenwerking met invloedrijke blogger social media op een effectieve manier kan inzetten om de doelgroepen van de organisatie te bereiken. Het doel van dit onderzoek is het creëren van awareness voor de stad Den Haag en haar aanbod en het genereren van meer nationale bezoekers. De centrale vraag luidt dan ook als volgt: “Hoe kan de organisatie in samenwerking met invloedrijke Haagse bloggers waardevolle relaties met de doelgroep creëren en onderhouden met behulp van social media?”. Leidraad in het onderzoek is de centrale theorie ‘Six Stages of Social Business Transformation’ van auteurs Charlene Li en Brian Solis (2013). Li en Solis stellen dat er zes volwassenheidsfasen bestaan voor het integreren van een socialmediastrategie in een organisatie – Planning, Presence, Engagement, Formalized, Strategic en Converged. Op basis van de huidige situatie met betrekking tot het socialmediagebruik van DE ORGANISATIE richt het onderzoek zich op de overgang van fase één naar fase twee. In fase twee, Planning, worden social media succesvol geïntegreerd in de organisatie en in fase drie, Engagement, ligt de focus op het opbouwen van relaties met de doelgroepen. In dit onderzoek worden aan de hand van de centrale theorie drie hypothesen getoetst. Hypothese één stelt dat als de dialoog aangegaan wordt met de doelgroep via social media, dit leidt tot uitbreiding van het online netwerk. De tweede hypothese stelt dat de betrokkenheid van de doelgroep bij de organisatie vergroot wordt als er gebruik gemaakt wordt van creatieve, informatieve en deelbare content. Hypothese drie richt zich op de tweede fase van de theorie en stelt dat de doelgroep meer betrokken raakt bij de organisatie wanneer medewerkers dezelfde socialmediastrategie hanteren.

Soort object
Bachelorscriptie
Taal
Nederlands
Datum
2015-09-06
Waardering
0 Sterren (0)
Formaat
application/pdf
Rechten
Deel dit document
Share

Waardeer

Vooraf:

De HBO Kennisbank geeft gebruikers de mogelijkheid om te reageren op de inhoud van de website met als doel het stimuleren van en het uitwisselen en voortbouwen op kennis. De HBO Kennisbank behoudt zich het recht voor om teksten op de site aan te passen of te verwijderen.

Het adres wordt niet weergegeven
Geef een waardering *
Neem de code over
* Verplichte velden