Details

Titel

Mogelijkheden voor het verbeteren van de interventie 'Elke Stap Telt'

Documenten
Auteur
Lekkerkerk, N. (student)
Organisatie
HZ University of Applied Sciences
Instituut
Academie voor Economie & Management
Opleiding
Sport- & Bewegingseducatie
Rubriek
Recreatie & Sport
Opvoeding & Onderwijs
Trefwoorden
Beweging, Ouderen, Sport
Samenvatting

SportZeeland ontwikkelt en coördineert sport- en beweegprogramma’s voor jong en oud, met als doel dat alle inwoners van de provincie Zeeland naar eigen mogelijkheden en wensen deel kunnen nemen aan sport en bewegen. SportZeeland is de eigenaar van de leefstijlinterventie ‘Elke Stap Telt’. Een laagdrempelig wandeltrainingsprogramma voor 50/55-plussers waarbij het opbouwen van de conditie en het stimuleren van sociale contacten centraal staan. De interventie wordt door lokale partners geïmplementeerd op de markt. Tijdens een evaluatie met een aantal lokale partners in 2014 is naar voren gekomen dat er knelpunten worden ervaren tijdens het implementeren van de interventie. De knelpunten kunnen van invloed zijn op de kwaliteit van de interventie (Stals, 2012). SportZeeland wil daarom meer inzicht in de implementatie van ‘Elke Stap Telt’ door de lokale partners en de kwaliteit daarvan. De hoofdvraag van het onderzoek luidt: “Hoe kan de lokale implementatie van de interventie ‘Elke Stap Telt’ verbeterd worden om de doelen van de interventie te vergroten?”. Om antwoord te geven op deze vraag is onderzocht in welke mate de lokale partners de interventie uitvoeren volgens de richtlijnen, welke factoren volgens de lokale partners van invloed zijn tijdens de implementatie, wat de ervaringen van de lokale partners zijn met de kwaliteit van de interventie en de overdracht van SportZeeland, en wat de ervaringen van de deelnemers zijn tijdens hun deelname aan de interventie. Dit is onderzocht middels een procesevaluatie. Tijdens de dataverzameling is van enquêtes en interviews gebruik gemaakt. Het onderzoek wijst uit dat de helft van de richtlijnen door de lokale partners niet volledig uitgevoerd zijn zoals deze zijn beschreven door SportZeeland. ‘Betrokkenheid’ en ‘onvoldoende informeren’ zijn de belangrijkste beïnvloedende factoren tijdens de implementatie van ‘Elke Stap Telt’ geweest. De interventie ‘Elke Stap Telt’ is beoordeeld met een 7,8 en de advisering en ondersteuning van SportZeeland met een 7. De deelnemers hebben de uitvoering van de interventie gemiddeld ‘goed’ beoordeeld en 89% heeft een positieve invloed op hun conditie en sociale contacten ervaren door hun deelname aan de interventie. Het implementatiemodel van Stals (2012) is gebruikt tijdens het onderzoek. De resultaten van het onderzoek bevestigen een aantal factoren die in de literatuur zijn genoemd. Ook kunnen de factoren zowel bevorderend als belemmerend werken zoals de literatuur aangeeft. De resultaten over de mate waarin aan de richtlijnen is voldaan, in relatie met de theorie, geven aan dat dit van invloed is geweest op de kwaliteit van de interventie ‘Elke Stap Telt’. Geconcludeerd is dat de implementatie in ‘enge zin’ van ‘Elke Stap Telt’ in het voorjaar van 2015 niet succesvol is geweest. Om dit te verbeteren is aanbevolen om de uitvoering van de interventie te blijven monitoren. De betrokkenheid van SportZeeland met de lokale partners kan vergroot worden door langs te gaan tijdens de uitvoering en met ze in gesprek te gaan. Het aanreiken van een implementatiestrategie aan de lokale partners zal helpen om beïnvloedende factoren te beheersen en tot een succesvollere implementatie te komen. Verder is vervolgonderzoek nodig naar de wandeltest, opbouwplannen en advisering en ondersteuning van SportZeeland.

Soort object
Bachelorscriptie
Taal
Nederlands
Datum
2016-03-07
Begeleider
Hooven-Arendse, C. van den
Regt-Goedbloed, L. de
Reijnders, M.
Instelling
SportZeeland
Waardering
0 Sterren (0)
Formaat
application/pdf
Rechten
Restricted Access
Deel dit document
Share

Waardeer

Vooraf:

De HBO Kennisbank geeft gebruikers de mogelijkheid om te reageren op de inhoud van de website met als doel het stimuleren van en het uitwisselen en voortbouwen op kennis. De HBO Kennisbank behoudt zich het recht voor om teksten op de site aan te passen of te verwijderen.

Het adres wordt niet weergegeven
Geef een waardering *
Neem de code over
* Verplichte velden