Details

Titel

Masterplan Wilhelminapark : toekomstvisie voor een uniek landgoed

Documenten
Auteur
Andrejeva, A. (student); Riga, A. (student); Wit, J. deq (student)
Organisatie
Van Hall Larenstein
Instituut
Tuin- en landschapsinrichting
Rubriek
Ruimtelijke ordening & planning
Trefwoorden
landgoederen, natuurbescherming, landgebruik, landschap, bossen, geschiedenis, recreatie, cultuurlandschap, gebiedsontwikkeling, noord-brabant, estates, nature conservation, land use, landscape, forests, history, recreation, cultural landscape, area development, noord-brabant
Samenvatting

Tussen Boxtel en Vught ligt een van oudsher functioneel landgoed. Het landgoed is altijd gesloten geweest voor bezoekers, waardoor de historie bewaard is gebleven. Het landgoed dat tot 2003 beheerd door de eigenaar Ewald Marggraff, grootgrondbezitter en telg uit een rijke adellijke juristenfamilie. Kenmerkend is het beheer van de landgoederen en landerijen door Ewald Marggraff: hij pleegde niet of nauwelijks onderhoud aan de gronden, bossen en gebouwen, wat uiteindelijk tot vervallen bossen en boerderijen leidde. Een positief effect is dat de natuurontwikkeling op de uitgestrekte gebieden toegenomen is. Vanuit de Margraff Stichting wordt er gestreefd naar plannen en ontwikkelingsmogelijkheden, waarbij het landgoed duurzaam in stand kan worden gehouden in samenhang met de natuur, cultuurhistorische, landschappelijke en recreatieve waarden.

Soort object
Bachelorscriptie
Taal
Nederlands
Datum
2009
Begeleider
Vlug, J.
Mull, B. ter
Reesink, T.
Waardering
0 Sterren (0)
Omvang
41 p
Formaat
application/pdf
Rechten
Wageningen University & Research
Registratie
1933601
Deel dit document
Share

Waardeer

Vooraf:

De HBO Kennisbank geeft gebruikers de mogelijkheid om te reageren op de inhoud van de website met als doel het stimuleren van en het uitwisselen en voortbouwen op kennis. De HBO Kennisbank behoudt zich het recht voor om teksten op de site aan te passen of te verwijderen.

Het adres wordt niet weergegeven
Geef een waardering *
Neem de code over
* Verplichte velden