De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Open Access

redactie
22-03-2018

Op HBO Kennisbank streven wij ernaar om zoveel mogelijk onderzoekspublicaties en afstudeerproducten Open Access (OA) beschikbaar te maken. OA is het vrij toegankelijk beschikbaar stellen van resultaten van onderzoek, in het bijzonder onderzoek dat met publieke middelen wordt gefinancierd. OA is een beweging die wereldwijd steeds meer aanhang krijgt.

Toegang tot kennis, informatie en data is essentieel voor hoger onderwijs en onderzoek. Het is de basis voor kennisoverdracht (onderwijs), kennisontwikkeling (onderzoek) en kennisvalorisatie (samenleving).

Meer weten over Open Access? Kijk op www.openaccess.nl/

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk