De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Open Access

redactie
22-03-2018

Open Access is het vrij toegankelijk beschikbaar stellen van resultaten van onderzoek, in het bijzonder onderzoek dat met publieke middelen wordt gefinancierd. Open Access (OA) is een beweging die wereldwijd steeds meer aanhang krijgt.

Creative Commons
Op HBO Kennisbank streven wij ernaar om zoveel mogelijk onderzoekspublicaties en afstudeerproducten open access beschikbaar te maken.

 

 

Belang
Toegang tot kennis, informatie en data is essentieel voor hoger onderwijs en onderzoek. Het is de basis voor kennisoverdracht (onderwijs), kennisontwikkeling (onderzoek) en kennisvalorisatie (samenleving).

Meer weten over Open Access? Kijk op www.openaccess.nl/

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk