De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe goed is het beheer van het Maatschappelijk Vastgoed in Assen

de tevredenheid van de gebruikers van cultuurvoorzieningen in beeld

Hoe goed is het beheer van het Maatschappelijk Vastgoed in Assen

de tevredenheid van de gebruikers van cultuurvoorzieningen in beeld

Samenvatting

Voor u ligt het onderzoeksrapport welke ingaat op de tevredenheid van gebruikers van vastgoed met culturele doeleinden in Assen. Aanleiding van dit rapport is een eerder uitgevoerd onderzoek welke zich ook richtte op tevredenheid van gebruikers maar dan op het gebied van sportaccommodaties en wijkcentra. Dit rapport moet worden gezien als een verbreding van het vorige rapport. De gemeente Assen heeft opnieuw te kennen gegeven geïnteresseerd te zijn in een tevredenheidonderzoek met betrekking tot beheer, ditmaal gericht op voorzieningen met een culturele bestemming. Cultureel vastgoed valt onder maatschappelijk vastgoed. Dit is een ‘hot issue’ waar enorm veel geld in omgaat. Belangrijk is dan ook hoe het beheer is geregeld en op welke punten dit eventueel verbeterd kan worden. Na oriëntatie en gesprekken met de gemeente opdrachtgever is er voor de volgende doelen probleemstelling gekozen: In welke mate zijn de gebruikers van cultureel vastgoed van de gemeente Assen tevreden over het beheer? Bovenstaande probleemstelling is uitgangspunt geweest voor het onderzoek. De gemeente Assen kan met behulp van dit rapport het beheer op sommige punten optimaliseren. De doelstelling van de gemeente is dan ook iets anders geformuleerd, en wel als volgt: Het vaststellen van de tevredenheid van de gebruikers over het beheer van het cultureel vastgoed in Assen om aan de hand hiervan het beheer te kunnen optimaliseren.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
LectoraatMaatschappelijk Vastgoed
Datum2009-11
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk