De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Over de HBO Kennisbank

Onze visie

HBO Kennisbank biedt toegang tot onderzoekspublicaties en afstudeerproducten van deelnemende hogescholen en maakt deze beschikbaar voor hergebruik. Hiermee vergemakkelijkt de HBO Kennisbank de uitwisseling tussen onderzoek, onderwijs, bedrijfs- en beroepsleven en maatschappij.

De deelnemende hogescholenSURF en het Samenwerkingsverband Hogeschool Bibliotheken werken samen om de resultaten, van met publieke middelen gefinancierd onderzoek, vrij beschikbaar te stellen op de HBO Kennisbank.

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk