De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Over de HBO Kennisbank

Binnen hogescholen worden veel publicaties zoals artikelen, onderzoeksrapporten en afstudeerwerken geproduceerd door lectoren, docent-onderzoekers en studenten. HBO Kennisbank biedt toegang tot onderzoekspublicaties en afstudeerproducten van deelnemende hogescholen en maakt deze beschikbaar voor hergebruik. Hiermee vergemakkelijkt de HBO Kennisbank de uitwisseling tussen onderzoek, onderwijs, bedrijfs- en beroepsleven en maatschappij.

HBO Kennisbank in het kort:

  • Gericht op het beschikbaar maken van scripties en onderzoekspublicaties;
  • Publicaties van lectoren worden automatisch doorgezet naar NARCIS en zijn zichtbaar via discovery tools zoals Google Scholar;
  • Bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de dienst;
  • Kennisuitwisseling over gerelateerde, actuele ontwikkelingen op het gebied van praktijkgericht onderzoek.

Uitwisseling van kennis
Vrij toegankelijke kennis; De publicaties die binnen hogescholen worden geproduceerd, zijn van grote waarde voor de maatschappelijke en economische ontwikkeling van Nederland. De HBO Kennisbank is daarom gericht op vrije toegang tot resultaten van praktijkgericht onderzoek, zodat deze door iedereen kunnen worden (her)gebruikt. Een groot deel van de publicaties op HBO Kennisbank is  open access beschikbaar.

Voor en door hogescholen
De HBO Kennisbank is onderdeel van de HBO Kennisinfrastructuur (HKI). De HKI organiseert 5 keer per jaar een gebruikersoverleg waar ondersteuning wordt geboden en ervaringen en kennis onderling worden uitgewisseld. Door het bijwonen van deze gebruikersoverleggen hebben hogescholen invloed op de doorontwikkeling van de dienst zelf. Deelname aan de HBO Kennisbank versterkt daarmee de verbinding tussen de hogescholen onderling

Met de HBO Kennisbank levert de HKI een bijdrage aan het zichtbaar maken en vindbaar houden van verschillende elementen van praktijkgericht onderzoek. Het doel is om de impact van praktijkgericht onderzoek op Nederland te vergroten. Om dit te realiseren houdt de HKI goed in de gaten welke ontwikkelingen gaande zijn om hier vervolgens tijdig op in te spelen. Dit doet de HKI samen met de hogescholen zelf.

Samenwerking
De hogescholen zijn zelf verantwoordelijk voor het toegankelijk maken van hun scripties en publicaties. Ze bepalen dan ook zelf welk materiaal opgenomen wordt in de repository en of dit vervolgens zichtbaar wordt voor de buitenwereld. Hogescholen die geen eigen repository hebben, kunnen gebruikmaken van SURFsharekit.

De deelnemende hogescholenSURF en het Samenwerkingsverband Hogeschool Bibliotheken werken samen om de resultaten, van met publieke middelen gefinancierd onderzoek, vrij beschikbaar te stellen op de HBO Kennisbank.

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk