Vrij toegankelijk

Inspiratie op jouw vakgebied

De grootste kennisbank van het HBO

Open Access

Open Access is het vrij toegankelijk beschikbaar stellen van resultaten van onderzoek, in het bijzonder onderzoek dat met publieke middelen wordt gefinancierd. Toegang tot kennis, informatie en data is essentieel voor hoger onderwijs en onderzoek. Het is de basis voor kennisoverdracht (onderwijs), kennisontwikkeling (onderzoek) en kennisvalorisatie (samenleving). Centraal staat daarbij dat resultaten van met publieke middelen gefinancierd onderzoek ook publiekelijk toegankelijk dienen te zijn. Open Access (OA) is een beweging die wereldwijd steeds meer aanhang krijgt, ook SURF is een krachtige pleitbezorger.

Open Access in de HBO Kennisbank

De publicaties waarvan (op basis van metadata-gegevens) met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze vrij toegankelijk zijn, worden in de HBO Kennisbank voorzien van het Open Access logo. De lijst van alle beschikbare Open Access publicaties is groeiende, klik hier voor het overzicht.

Voor meer informatie over Open Access, klik hier.

Creative Commons

Delen in de definitie van open access betekent behalve het (online) vrij toegankelijk maken van je werk, ook dat je toestemming geeft aan anderen om jouw werk (onder specifieke voorwaarden) te mogen gebruiken voor eigen doeleinden. Die voorwaarden worden benoemd in de Creative Commons licenties. Met het toekennen van een CC-licentie geef je als rechthebbende toestemming voor bepaalde vormen van hergebruik, zoals publicatie op de HBO Kennisbank.

Voor meer informatie over Creative Commons, klik hier.

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

Vrij toegankelijk

Inspiratie op jouw vakgebied

De grootste kennisbank van het HBO