De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Supported education toolkit

tools and guidelines for organizations and professionals working with students with psychiatric disabilities

Supported education toolkit

tools and guidelines for organizations and professionals working with students with psychiatric disabilities

Samenvatting

Psychische problemen komen over het algemeen voor het eerst tot uiting tussen het achttiende en het vijfentwintigste levensjaar--de leeftijd waarop jongeren hoger (beroeps)onderwijs volgen. Het hoger (beroeps)onderwijs is in onze samenleving een belangrijk kanaal om je voor te bereiden op een carrière en je kansen in het leven te vergroten. Voor mensen met een psychische beperking is deze optie echter veelal niet beschikbaar. Hoewel mensen met psychische beperkingen vaak een poging doen (een opleiding in het) hoger onderwijs te volgen, zijn zij vaak niet in staat hun opleiding af te maken vanwege de aard van hun aandoening en haar behandeling (zie Broenink en Gorter, 2001). Ze lopen vaak tegen enorme obstakels aan, zoals stigmatisering en discriminatie. In een economie waarin (hoger) onderwijs de sleutel vormt tot opwaartse mobiliteit op de arbeidsmarkt, kunnen mensen die niet in staat zijn een (beroeps)opleiding te volgen of af te ronden vaak geen of slechts een onvolledige baan vinden. Voor bijvoorbeeld mensen met lichamelijke beperkingen, verstandelijke beperkingen of verworven hersenletsel zijn er ondersteunende diensten beschikbaar op de meeste (hoge)scholen/universiteiten, maar deze diensten bedienen geen mensen met psychische beperkingen--mede omdat de medewerkers van deze ondersteunende diensten slechts beperkte kennis op dit gebied hebben. Het is daarom van het grootste belang voor de sociale integratie en toekomstige (arbeids)kansen van jongeren met psychische beperkingen dat zij een betere toegang hebben tot het hoger onderwijs en in staat zijn een dergelijke studie succesvol af te ronden. Begeleid Leren is een manier om deze doelen te bereiken. Begeleid Leren wordt omschreven als het geven van geïndividualiseerde, praktische ondersteuning en begeleiding om mensen met psychische beperkingen te helpen hun opleidingsdoelen te bereiken (Anthony, Cohen, Farkas, & Gagne, 2002; Sullivan, Nicolellis, Danley, & MacDonald-Wilson, 1993; Unger, Anthony, Sciarappa, & Rogers, 1991). Het voornaamste doel van het ImpulSE-project was de ontwikkeling van een toolkit voor Begeleid Leren-diensten voor studenten met psychische beperkingen. De toolkit is samengesteld op basis van functionele diagnostiek, hulpbronnendiagnostiek en good practices in de vier landen. Tevens is er een Europees netwerk van Begeleid Leren (ENSEd) opgezet. Het doel van ENSEd is het creëren van bewustzijn in de EU met betrekking tot de onderwijsbehoeften van jongeren/studenten met psychische beperkingen en bestaande diensten die helpen de belemmeringen voor deze doelgroep weg te nemen. De toolkit is bedoeld voor studieadviseurs, docenten en mentoren, management en uitvoerenden in de GGz en lokale beleidsmakers die zich bezighouden met mensen met psychische beperkingen. De toolkit stelt iedereen die werkt met studenten/jongeren met psychische beperkingen in staat hun begeleiding en advisering te verbeteren om hen zo effectief mogelijk te kunnen ondersteunen tijdens hun onderwijscarrière. Degenen die het meest baat zullen hebben bij het project zijn de jongeren/studenten met psychiatrische aandoeningen zelf. Alleen al in Nederland wordt geschat dat vijf procent van de totale studentenpopulatie een psychische beperking heeft--dat zijn in totaal 30,000 studenten. Op Europese schaal is het aantal studenten met een psychische beperking dan ook aanzienlijk. Wij hopen dat deze studenten door dit project een grotere mate van succes zullen ervaren met betrekking tot hun onderwijscarrière en dat hun kansen op de arbeidsmarkt en hun deelname in de maatschappij als geheel verbeterd zullen worden.

Toon meer
OrganisatieHanze
Datum2016-01
TypeBoek
TaalEngels

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk