De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid

Open access

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid

Open access

Samenvatting

De werkgroep heeft een instrument ontwikkeld waarmee in de verschillende teams doelen, middelen, effectiviteit van middelen en wensen met betrekking tot ouderbetrokkenheid zijn geïnventariseerd. Hierbij is uitgegaan van de 4 vormen van ouderbetrokkenheid: informatievoorziening, ouderparticipatie, opvoedings-/onderwijsondersteunend gedrag en opvoedingsondersteuning. Daarnaast is er in verschillende opzetten onderzoek onder ouders gedaan naar hun verwachtingen en wensen. Hieruit is naar voren gekomen dat de teams verwachten dat ouders betrokken zijn bij hun kinderen en wat hun kinderen binnen de verschillende instellingen meemaken, een deel van de instellingen ziet zichzelf als partner in de opvoeding. Over het algemeen lijkt men nog zoekende hoe men ouders kan betrekken/meer betrokken kan krijgen. Vanuit de ouders is het beeld ontstaan dat men over het algemeen tevreden is over de instellingen, maar dat er verschillen zijn over de rol die de instelling in de opvoeding toebedeeld wordt. De volgende stap behelst de uitwisseling tussen de teams om tot een gezamenlijk beleid voor de Vensterschool te kunnen komen. Daarbij is het bepalen van de visie en doelstelling een belangrijk onderdeel, waarbij men een keuze moet maken of men zich op het kind gaat richten of op de community om via die weg de ontwikkelingskansen voor de kinderen in de wijk wil vergroten. Uit de professionals is de wens geuit het overleg met ouders en de training ‘communicatie met ouders’voort te zetten".

Toon meer
OrganisatieHanze
Jaar2010
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk