De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Oude panden, Nieuwe kansen

Welke kantoorpanden in Overijssel zijn kansrijk voor herontwikkeling en wat weerhoudt de eigenaren van deze panden om over te gaan tot herontwikkeling?

Open access

Oude panden, Nieuwe kansen

Welke kantoorpanden in Overijssel zijn kansrijk voor herontwikkeling en wat weerhoudt de eigenaren van deze panden om over te gaan tot herontwikkeling?

Open access

Samenvatting

De titel van deze scriptie is Oude panden, nieuwe kansen. De scriptie is opgesteld door Sjoerd van den Berg in Deventer op 11­07­2016. De opdrachtgever van dit onderzoek is het lectoraat gebiedsontwikkeling en recht van Saxion Hogeschool. Dit onderzoek heeft als doelstelling een overzicht te generen van welke panden, die geïnventariseerd zijn door Saxion, kansrijk zijn voor herontwikkeling en waar deze panden zich bevinden in Overijssel. Hier op aansluitend verduidelijking krijgen over wat eigenaren belemmerd om over te gaan tot transformatie. De probleemstelling luidt als volgt: Welke geïnventariseerde kantoorpanden zijn kansrijk voor herontwikkeling en wat weerhoudt de eigenaren van deze panden om over te gaan tot herontwikkelen?
Er is gekeken naar de kenmerken die een kantoorpand kansrijk maakt voor transformatie naar wonen of zorg. De verzamelde kenmerken zijn vergeleken met de kenmerken die verzamelt zijn door pauzelandschappen. De gebouwen die kansrijk voor transformatie bleken, zijn met behulp van GIS op kaarten weergegeven. De eigenaren van kansrijke kantoren zijn opgezocht met behulp van het Kadaster. Na het in kaart brengen van de eigenaren is de interviewslag gemaakt. Tot slot is er antwoord gegeven op de probleemstelling en is er een advies uitgebracht naar Oude panden, nieuwe kansen.
Van deze 34 geselecteerde panden kon van zes de eigenaar niet achterhaald worden. Er bleken 34 eigenaren te zijn van de 28 panden waarvan de eigenaren achterhaald kon worden. De beleggers met grote portefeuilles zijn eerder geneigd niet verhuurbare kantoorpanden samen in een pakket met wel verhuurbare kantoorpanden te verkopen. Ook is de financieringslast soms te hoog om een transformatie te kunnen financieren, hiernaast is er dan ook toestemming van de financieringsverstrekker nodig. Eigenaren kiezen eerder te investeren in goed verhuurbare stationslocaties, niet in de overige locaties. Beleggers zijn gericht op het verhuren van kantoren, en zijn huiverig over de grotere beheerslast van woningverhuur. Tot slot ontbreekt soms de noodzaak tot transformatie. Soms zijn kantoren contractueel of gedeeltelijk verhuurd. Dan is een transformatie een te groot risico in vergelijking met de huidige opbrengsten. Als een belegger één pand bezit in een leegstandscluster is deze niet snel geneigd om een gebiedstransformatie te initiëren. Ze achten hun belang te klein, en vinden vaak dat de gemeente een dirigerende rol kan spelen.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingRuimtelijke Ordening en Planologie
Datum2016-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk