De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

A-je-to Buurman

Inventarisatie van formele en informele ondersteuningsvragen in de wijk Deppenbroek

Open access

A-je-to Buurman

Inventarisatie van formele en informele ondersteuningsvragen in de wijk Deppenbroek

Open access

Samenvatting

Door de transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving, is de zorg bij de gemeente terecht gekomen, waardoor de zorg nu dichter bij de burger is georganiseerd. Mede door deze verschuiving zijn verschillende buurtinitiatieven ontstaan, een voorbeeld hiervan is het project ‘Buren voor Buren’ van welzijnsorganisatie Alifa in Enschede. Het project ‘Buren voor Buren” in de wijk Deppenbroek is gestart in januari 2017 en is een project waarin vrijwilligers uit de wijk, bewoners ondersteunen bij informele hulp of doorverwijzen naar formele hulp. Uit cijfers van Kennispunt Twente (2015) blijkt dat er veel uitkeringsgerechtigden in de wijk Deppenbroek zijn. Veel van deze uitkeringsgerechtigden hebben behoefte aan informele ondersteuning en hulp.
 
Om het project ‘Buren voor Buren’ vorm te geven, is het van belang de informele en formele ondersteuningsvragen in de wijk Deppenbroek te inventariseren, zodat de vrijwilligers aan de slag kunnen met de informele ondersteuningsvragen. De algemene vraagstelling die bij dit onderzoek is geformuleerd is: ‘Welke ondersteuningsvragen voor (in)formele hulp hebben bewoners uit de wijk Deppenbroek volgens het perspectief van professionals die actief zijn in de wijk en vrijwilligers die verbonden zijn met het project ‘Buren voor Buren’?’. In dit praktijkgerichte onderzoek is gekozen voor zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve benadering.
 
Er is een kwantitatieve enquête afgenomen onder professionals werkzaam zijn in de wijk Deppenbroek. Van de 22 enquêtes die zijn verstuurd, zijn er 12 teruggekomen. Uit deze resultaten blijkt dat er op het vlak van informele ondersteuningsvragen veel behoefte is aan praktische ondersteuning en doorverwijzingen naar informatie en hulp. De professionals hebben behoefte aan meer informatie over het project ‘Buren voor Buren’, zodat ze kunnen doorverwijzen naar informele hulp wanneer dit nodig of passend is.
 
Uit het kwalitatieve groepsinterview met vrijwilligers van het project ‘Buren voor Buren’ is naar voren gekomen welke informele ondersteuningsvragen burgers hebben en op welke wijze vrijwilligers uit het project hieraan hun bijdragen kunnen (gaan) leveren. Uit de resultaten blijkt dat er vooral behoefte is op het gebied van inburgering en praktische ondersteuning en hulp. Wel geven de vrijwilligers aan zich nog niet competent genoeg te voelen om alle informele vragen op te pakken van buurtbewoners.
 
De belangrijkste aanbeveling die wordt gedaan in dit onderzoek is het uitvoeren van vervolgonderzoeken. Dit project staat nog in de startblokken en juist daarom is het de goede tijd om meer aandacht te besteden aan deze inventarisatie. Om de toegankelijkheid van het project voor burgers en professionals te vergroten, is een aanbeveling gedaan om een informatieve folder of website te maken waarin het project en de vrijwilligers worden geïntroduceerd.
 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk