De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vergeten Huisraad uit de Fluwelen Burgwal

Een materiaalanalyse en literatuuronderzoek naar het vondstmateriaal uit twee beerkelders op een perceel aan de Fluwelen Burgwal in Den Haag

Open access

Vergeten Huisraad uit de Fluwelen Burgwal

Een materiaalanalyse en literatuuronderzoek naar het vondstmateriaal uit twee beerkelders op een perceel aan de Fluwelen Burgwal in Den Haag

Open access

Samenvatting

Scriptie – Vergeten Huisraad uit de Fluwelen Burgwal: Een materiaalanalyse en historisch onderzoek naar het vondstmateriaal uit twee beerkelders op een perceel aan de Fluwelen Burgwal in Den Haag
Samenvatting
In januari 1999 is in de binnenstad van Den Haag een aantal percelen aan de Herengracht en de Fluwelen Burgwal opgegraven (Herengracht1999/HER99). Hierdoor zijn de funderingen van enkele gebouwen zichtbaar geworden, eveneens een aantal beerkelders en waterputten. De opgraving en vondsten zijn echter nooit verder uitgewerkt in een dergelijk onderzoek en rapport, waardoor de mogelijke resultaten van dit onderzoek niet beschikbaar zijn voor andere onderzoeken. Twee beerkelders afkomstig van een perceel op de Fluwelen Burgwal zijn geselecteerd voor dit onderzoek, welke individueel zijn onderzocht. Naast de grote hoeveelheid materiele resten die naar boven kwamen tijdens het veldonderzoek, zijn vooral de beerkelders bijzonder. Vanwege de gesloten context en vulling vol archeologisch afval kan een kleine datering aan het complex worden gegeven, waardoor een bijzonder specifiek onderzoek kan worden uitgevoerd. De resultaten uit dit onderzoek kunnen veel informatie geven over de sociaaleconomische status van gebruikers van de beerkelder, evenals maatschappelijke invloeden, politieke voorkeuren, gezinsinvulling en algemene staat van het leven. Aangezien het leven van de gebruikers zich afspeelde in het turbulente politieke centrum van Nederland, kan dit behoorlijke inzichten geven in het leven van een inwoner van Den Haag, evenals de invloeden van de politiek direct om de hoek. Deze inzichten kunnen informatie leveren over hoe een mens zich in het verleden zou kunnen verhouden wanneer zij zich in een bijzondere historische situatie bevinden. Tevens is het van belang om te weten dat ten tijde van de datering van de beerkelders bijzondere politieke strubbelingen waren, welke uiteindelijk ook zichtbaar werden in de economie en samenleving. De welvaart die onder Willem III van het huis van Oranje werd opgebouwd, werd na zijn dood vrijwel meteen verpulverd onder het nieuwe stadhouderloze tijdperk (1702-1747). Aangezien in de directe omgeving van het Binnenhof veel invloedrijke personen hun residentie hielden, is de verwachting dat deze maatschappelijke onrust wellicht ook in de materiele cultuur terug te zien is. Dit zou bevestigen dat ook onder de hogere klasse van Den Haag strubbelingen voelbaar waren en implicaties hadden op de algemene levensstandaard. Dit kan worden meegenomen in analyses over contemporaire soortgelijke situaties om daar passende inschatten bij te maken, of bij het uitvoeren van wetenschappelijke onderzoeken binnen stedelijke contexten, met een soortgelijk thema.
Om de vraagstukken binnen dit onderzoek zo accuraat mogelijk te beantwoorden, is gekozen om een meervoudig onderzoek uit te voeren. Dit bestond uit een literatuuronderzoek, aangevuld met een materiaalanalyse van de inhoud van beide beerkelders. Daarnaast zijn de opgravingsgegevens bestudeerd in het kader van de ligging en voorlopige interpretatie van de beerkelders. Het literatuuronderzoek diende als basis in het verkrijgen van kennis over de historische situatie, evenals het vinden van overeenkomstige vondstcomplexen, voorwerpen, materiaalcategorieën of methoden en technieken binnen een materiaalstudie, ter aanvulling van de materiaalanalyse. In de materiaalanalyse werd onderscheid gemaakt tussen de verschillende vondsten uit de kelders, waarna het wordt gesplitst op basis van materiaalcategorie. Hierna werd op basis van functie een verdere scheiding gemaakt, waarna het, indien mogelijk, op type en datering gebracht kan worden. De uiteindelijke resultaten zullen worden samengevat in de conclusie waarna de uitkomsten met elkaar werden vergeleken. De resultaten zijn nadien ook gemeten met de bekende historische informatie om te zien of er overe

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingArcheologie
Datum2023-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk