De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Je kan het niet lezen, maar je gaat tekenen, tekenen, tekenen

Je kan het niet lezen, maar je gaat tekenen, tekenen, tekenen

Samenvatting

Vluchtelingenwerk Deventer is op zoek naar een manier om hun maatschappelijk begeleiders te ondersteunen bij de uitleg van de Gemeentelijke zaken zoals zoals het budgetbeheer, het inrichtingskrediet en de uitkering.
 
Wanneer Vluchtelingen integreren in de Nederlandse samenleving zijn er vele factoren die problemen vormen met de integratie in het Nederlandse financiële systeem (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2019, p.12). Volgens het Ministerie onderscheiden vluchtelingen zich van andere kwetsbare groepen, doordat zij geen kennis hebben van het Nederlandse systeem, er sprake is van een taal -en cultuurbarrière, ze psychische problematiek kunnen ervaren door trauma’s, ze een klein sociaal netwerk hebben en ze zich in een lastige financiële startpositie bevinden. Het Ministerie stelt dat de dienstverlening van verschillende Gemeenten zich te lang en teveel richten op financieel ontzorgen, waardoor financiële zelfredzaamheid niet bevorderd wordt (SWZ, 2019, p.24).
 
Opdrachtgever Vluchtelingenwerk Deventer merkt dat de financiële zelfredzaamheid van statushouders in Deventer in de huidige situatie belemmerd wordt doordat Gemeentelijke informatie op een hoog Nederlands taalniveau wordt aangeboden. In onderzoek bevestigen statushouders met diverse achtergronden dat het Nederlandse taalniveau van de informatie en informatieoverdracht ervoor zorgt dat zij de Gemeentelijke zaken niet begrijpen, waardoor zij onvoldoende kennis opdoen. Een gevolg kan zijn dat het inrichtingskrediet verkeerd besteed wordt, waardoor er bij de huisvesting gelijk schulden ontstaan. Ook blijkt dat statushouders bij onduidelijkheid over deze zaken ondersteuning zoeken bij hun maatschappelijk begeleider van VWN, die niet de juiste expertise en inzicht in de Gemeentelijke situatie heeft om de situatie juist uit te leggen. Begeleiders geven aan dat ze de uitleg geven aan de hand van de post van de statushouder, die vaak incompleet is. Hierdoor moet de begeleider contact opnemen met de Gemeente, waardoor het proces lang duurt en het overzicht voor de statushouder verdwijnt.
 
VWN Deventer heeft met dit onderzoek de wens om maatschappelijk begeleiders te voorzien van een hulpmiddel die hen ondersteund bij het uitleggen van de Gemeentelijke zaken aan de statushouder. Het product is ontwikkeld aan de hand van de wensen van de statushouders en de begeleiders. De begeleiders vinden het  belangrijk dat het product aanpasbaar is naar de situatie van de statushouder en dat het product één duidelijke richtlijn geeft die als basis gebruikt kan worden. Statushouders vinden het belangrijk dat het product visueel ondersteund wordt, bestaat uit korte zinnen, schriftelijk en digitaal aangeboden kan worden en dat er vertalingen beschikbaar zijn.
 
Er zijn twee producten ontwikkeld. Het eerste product legt de Gemeentelijke zaken uit aan de hand van tabellen, Arabische vertalingen, korte zinnen en logo’s. Het product is ook aanpasbaar naar de financiële situatie. Dit product kan digitaal en schriftelijk aangeboden worden. Het product heeft feedback ontvangen van statushouders en begeleiders, maar moet nog ingebracht worden in de praktijk. Het tweede product is een map die belangrijke zaken onderscheidt en uitlegt aan de hand van vertalingen. Er kan post toegevoegd worden. Dit product heeft alleen feedback ontvangen van begeleiders en moet nog ingebracht worden in de praktijk.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2020-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk