De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Beeldig Beauvais

Onderzoek naar de verspreiding en de kenmerken van Frans witbakkend aardewerk in de Nederlandse kustgebieden.

Open access

Beeldig Beauvais

Onderzoek naar de verspreiding en de kenmerken van Frans witbakkend aardewerk in de Nederlandse kustgebieden.

Open access

Samenvatting

Het witbakkende sgraffito-aardewerk uit Beauvais wordt met enige regelmaat gevonden in de West-Nederlandse kustgebieden, voornamelijk binnen regio West-Friesland. Een overzichtswerk over dit materiaal ontbrak vooralsnog.
Het doel van dit onderzoek is een sociaaleconomische interpretatie te geven van dit sgraffito-aardewerk binnen Nederlandse archeologische contexten en een inventarisatie te maken van al het sgraffito-aardewerk uit Beauvais dat in Nederland is gevonden. Om dit te doen is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:
Wat is de verklaring voor de ruimtelijke spreiding, datering en sociaaleconomische context waarin Frans witbakkend aardewerk uit Beauvais in West-Nederland wordt aangetroffen?
Om antwoord te geven op deze vraag zijn tien deelvragen opgesteld. Een inventarisatie is gemaakt van al het sgraffito-aardewerk bekend binnen Nederland en een literatuuronderzoek is uitgevoerd. Materiaalspecialisten, archeologische depots, musea en particulieren zijn geraadpleegd voor de inventarisatie.
Uit het onderzoek is gebleken dat het sgraffito-aardewerk uit Beauvais enkel wordt aangetroffen binnen de havensteden van West-Nederland. Het wordt over het algemeen niet in dorpen aangetroffen, behalve een paar vondsten binnen Westfriese dorpen. In de steden wordt het uitsluitend gevonden binnen de stadsmuren van de 16de en vroege 17de eeuw. De verspreiding in de stad laat geen duidelijk patroon zien, behalve dat het materiaal over het algemeen op armere locaties is aangetroffen waar de middenklasse en armere mensen voornamelijk woonden.  
Het meeste materiaal wordt in West-Friesland gevonden, daarna in Zeeland. Deze gebieden hadden een actieve handel op Rouen in de 16de en 17de eeuw. Het was waarschijnlijk als private cargo of bijlading meegenomen door schippers en zeelieden, niet als normaal handelsgoed. Het materiaal zal voor de middenklasse bestemd zijn geweest.
Het sgraffito-aardewerk is in te delen in twee soorten slibvarianten; enkele slib en dubbele slib. Beide bevatten altijd een krasdecor. De krasdecors bestaan uit florale, faunale, figurale, geometrische, heraldische of religieuze decors. Ook bevatten de decors regelmatig teksten in gotisch schrift.
Het sgraffito-aardewerk komt voor in verscheidene vormen, waaronder borden, kommen, zalfpotten, komforen, kannen en veldflessen.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingArcheologie
Datum2023-11-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk