De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Skeletten bij een 11e-eeuwse kerk te Dordrecht

Een fysisch-antropologisch onderzoek van de skeletpopulatie van de Amnesty Internationalweg 7-9

Open access

Skeletten bij een 11e-eeuwse kerk te Dordrecht

Een fysisch-antropologisch onderzoek van de skeletpopulatie van de Amnesty Internationalweg 7-9

Open access

Samenvatting

Hoofdvraag: In hoeverre levert fysisch-antropologisch onderzoek van de skeletten met bijbehorende grafcontext, die in 2010 aan de Amnesty Internationalweg zijn aangetroffen, nieuwe kennis op over het vondstcomplex aan de Amnesty Internationalweg te Dordrecht?
Aan de Amnesty Internationalweg te Dordrecht hebben drie opgravingen plaatsgevonden, namelijk in 2006-2007, 2009 en 2010. In 2006  werden de resten van een 14e-eeuwse bakstenen kerk en het bijbehorende kerkhof gedocumenteerd. Deze resten behoren tot het laatmiddeleeuwse dorp Kruiskerke. In 2009 zijn skeletten en houten resten van een 11e-eeuwse voorganger van de kerk aangetroffen. In 2010 zijn meer houten resten gevonden van de 11e -eeuwse houten kerk. Mogelijk behoorde deze tot de Middeleeuwse nederzetting Wolbrandskerke. In totaal zijn er negen graven aangetroffen bij de 11e-eeuwse kerk, waarvan er een aantal binnen een mogelijke zuidelijke aanbouw van de kerk ligt. Deze graven zijn onderzocht voor deze scriptie. Het blijkt voornamelijk om kinderen te gaan.
De 11e-eeuwse kerk was een rechthoekig, oost-west georiënteerde kerk met een versmald schip en een uitgebouwd koor. Daarnaast is er sprake van een aanbouw aan de noord- en zuidzijde van de kerk. Binnen de aanbouw aan de zuidzijde lagen de graven.
In de zuidelijke aanbouw is een aantal skeletten van zeer jonge kinderen aanwezig. Mogelijk gaat het, gezien de leeftijd van de kinderen en de clustering van meerdere kinderen op het kerkhof, om ongedoopte kinderen. Ongedoopte kinderen mochten niet in gewijde grond worden begraven. Uit andere vindplaatsen blijkt dat in sommige gevallen, door de priester, toch toestemming is gegeven om de ongedoopte kinderen in gewijde grond te begraven. Wellicht is dat hier ook het geval.
Tot slot is er een vergelijking uitgevoerd met de andere skeletten die aan de Amnesty Internationalweg zijn aangetroffen en met de skeletten van Hellevoetsluis, Mechelen en Oldenzaal.  Hieruit blijkt dat de onderzoekspopulatie van 2010 uit een groot aantal kinderen bestaat. Opvallend is dat er zowel in de onderzoekspopulatie van 2009 en 2010 een groot aantal kinderen aanwezig is. Ervan uitgaande dat een deel van de skeletten van 2009 tot de onderzoekspopulatie van 2010 behoort, is er een mogelijkheid dat er sprake is van een speciale kinderbegraaflocatie. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingArcheologie
Datum2021-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk