De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Open access

Samenvatting

De Sallandse Dialoog heeft met oog op preventie van schulden en armoede, het voornemen een platform te ontwikkelen waar werkgevers terecht kunnen voor informatie met betrekking tot werknemers met problematische schulden, het signaleren van schulden en de schuldhulpverlening. Het doel van dit onderzoek is om de Sallandse Dialoog inzicht te geven in de wensen en behoeften van de werkgevers voor een ‘Bedrijvendesk’. In welke mate werkgevers geconfronteerd worden met werknemers met problematische schulden. Welke programma’s beschikbaar zijn voor online schuldhulpverlening specifiek gericht op werkgevers. En de Sallandse Dialoog is bekend met de eisen die worden gesteld aan een online tool om tot een geschikte ‘Bedrijvendesk’ te komen. De probleemstelling luidt als volgt: ‘’Op welke wijze kan de Sallandse Dialoog werkgevers middels een ‘Bedrijvendesk’ effectief ondersteunen om problematische schulden onder werknemers te voorkomen?’’ Dit onderzoek betreft een kwalitatief onderzoek. Er is gebruik gemaakt van een literatuurstudie om informatie te verzamelen over werknemers met problematische schulden. Daarnaast is er middels een enquête informatie verzameld over de wensen en behoeften van de werkgevers in een ‘Bedrijvendesk’. Daarnaast zijn er nog diepte interviews gehouden met werkgevers over werknemers met problematische schulden. 62 procent van de werkgevers binnen de Sallandse regio geeft aan geconfronteerd te worden met werknemers met problematische schulden. Door middel van de ‘Bedrijvendesk’ kan de Sallandse Dialoog hierbij de werkgevers ondersteunen. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten moet de ‘Bedrijvendesk’ op de volgende manier worden ingericht. De ‘Bedrijvendesk’ moet een plek zijn voor voorlichting over problematische schulden van werknemers. Het moet een plek zijn voor informatie. Voor de invulling van de bedrijvendesk kan er gebruikt worden gemaakt van de statische informatie die wordt gegeven op www.financieelgezondewerknemers.nl en www.schuldinfo.nl en de resultaten van het literatuuronderzoek. Er moet ruimte worden gemaakt voor interactieve tools om de werkgevers een handvat te geven bij de schuldhulpverlening van werknemers met financiële problemen. Met name op het vlak van het signaleren van problematische schulden en de doorverwijzing van werknemers naar schuldhulpverlenende instanties. De ‘Bedrijvendesk’ moet met name een preventieve rol innemen waar het bieden van informatie en door kunnen verwijzen voor verdere (concrete) hulp hoog in het vaandel staan.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
Datum2018-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk