De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Communicatie tussen nieuwe medewerkers en cliënten met een licht verstandelijke beperking

Open access

Communicatie tussen nieuwe medewerkers en cliënten met een licht verstandelijke beperking

Open access

Samenvatting

Doordat B-point veel cliënten met een licht verstandelijke beperking heeft, is het belangrijk dat de verbale communicatie tussen de cliënt en begeleider voldoende is. Veel van deze cliënten zijn taalkundig zeer zwak, waardoor er vaak korte, automatische antwoorden worden gegeven (Douma, 2018). Er wordt in de praktijk opgemerkt dat het lastig is om diepgaande gesprekken over gevoel en gedachten met sommige van deze cliënten te voeren. De communicatiekloof is vooral groot bij de nieuwe medewerkers en stagiairs. Om deze reden is het van belang dat er een interventie komt die nieuwe medewerkers helpt om sneller een vertrouwensband te creëren, waardoor deze sneller meer diepgang kunnen creëren in gesprekken met de cliënten met een LVB. Door deze aanleiding ontstond de volgende hoofdvraag: ‘Wat is er nodig om de nieuwe medewerkers binnen B-point beter te leren communiceren met de cliënten met een licht verstandelijke beperking?’. De doelstelling hierbij is het bevorderen van de communicatie van nieuwe medewerkers gericht naar de cliënten met een licht verstandelijke beperking binnen B-point, zodat deze begeleiders de cliënten een werkrelatie opbouwen en meer inzicht krijgen in het mentale welzijn van de cliënten.
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het Human Centered Design (HCD)- model. Om antwoord te kunnen geven op deze hoofdvraag is er kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Methoden die hiervoor gebruikt zijn: semi gestructureerd interview, brainstormen en desk research. In de interviews wordt onderzocht wat B-point momenteel doet voor de communicatie van de nieuwe medewerkers, wat de nieuwe medewerkers lastig vinden aan de communicatie tussen hen en de cliënt met een LVB en wat de wensen en eisen zijn aan het eindproduct. Het brainstormen is hierna uitgevoerd om tot passende ideeën voor een eindproduct te komen en feedback te bevragen. Desk research werd gedaan om volgens literatuur werkzame methoden en werkvormen te vinden die geïmplementeerd kunnen worden in het eindproduct.
Uit huidig onderzoek is gebleken dat veel nieuwe medewerkers een aantal aspecten hebben die als lastig worden ervaren aan het communiceren met de licht verstandelijk beperkte cliënt. De medewerkers hebben veelal dezelfde lastige aspecten, die vallen onder gesprekstechnieken. Deze kennis geeft weer dat medewerkers behoefte hebben aan een hulpmiddel om hun gesprekstechnieken te verbeteren. Na het brainstormen met de opdrachtgever is hieruit het beroepsproduct ‘Blik op jou’ ontstaan, een vragenspel die de nieuwe medewerker ondersteunt in een gesprek. Dit spel heeft als doel om sneller een vertrouwensband te vormen tussen de nieuwe medewerker en de cliënt met een LVB, door vragen te stellen over verschillende leefgebieden. Een ander doel is dat de gesprekstechnieken van de medewerkers wordt bevorderd. Ook bevordert het vragenspel door middel van tips de houding en het taalgebruik van de nieuwe medewerker naar de cliënt.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2024-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk