De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Schatkisten voor archeologen

Een materiaalonderzoek van vondsten uit twee beerkuilen die zijn gevonden tijdens de opgraving Stadhuiskwartier te Deventer.

Open access

Schatkisten voor archeologen

Een materiaalonderzoek van vondsten uit twee beerkuilen die zijn gevonden tijdens de opgraving Stadhuiskwartier te Deventer.

Open access

Samenvatting

Archeologie Deventer heeft in de periode tussen 2006 en 2016 het project genaamd “Stadhuiskwartier” uitgevoerd. Dit project omvatte hoofdzakelijk het opgraven van het onderzoeksgebied in verschillende fases. Deze locatie vormt al een lange tijd het centrum van Deventer en hier woonde voornamelijk de elite van de stad. Gedurende deze opgraving zijn talrijke structuren aangetroffen die dateren van de Vroege-Middeleeuwen tot aan de Nieuwe Tijd. Deze structuren omvatten met name beerputten, beerkuilen en waterputten. Veel van deze structuren zijn reeds volledig contextueel uitgewerkt, maar er waren enkele die nog nader onderzocht moesten worden.
Dit onderzoek richt zich op twee van deze structuren, twee beerkuilen om precies te zijn, en de materiële inhoud. Dit materiaal bestond grotendeels uit keramiek, veel glas en wat metaal. Daarnaast werd er ook veel dierlijk bot aangetroffen, maar dit wordt niet behandeld in dit onderzoek. Het voornaamste doel van dit onderzoek was om inzicht te verkrijgen in de materiële cultuur van de gebruikers van de beerkuilen.
De hoofdvraag van het onderzoek is “Wat kan er op basis van het vondstmateriaal uit de kuilen 43 en 54, die zijn gevonden tijdens een opgraving van het Burseplein te Deventer, geconcludeerd worden over de gebruikers?” 
Dit afstudeeronderzoek heeft aangetoond dat de beerkuilen dateren uit de Late-Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Om specifiek te zijn dateert beerkuil 43 uit 1425 tot 1550 en beerkuil 54 uit 1300 tot 1550. De vondsten wijzen erop dat de gebruikers niet per se tot de elite behoorden, wat wel de verwachting was van deze locatie. Veel van de keramieken vondsten waren kookgerei, die de welstandsverschillen maar beperkt kunnen aantonen. Dit komt omdat het keukengerei in de meeste huishoudens hetzelfde is. Eén van de twee beerkuilen lijkt echter verband te houden met een textiel ambacht, op basis van de grote hoeveelheid spelden, decoratieve elementen bijvoorbeeld voor op kleding en een vingerhoedje die zijn gevonden. Er zijn geen aanwijzingen gevonden bij beide putten van verschillende gebruiksperiodes of huishoudens die gebruik maakte van de kuilen. Het is lastig om een profiel op te stellen van personen uit de Middeleeuwen, maar mogelijk kan de informatie die is verkregen tijdens dit onderzoek verder worden verdiept door aanvullend onderzoek.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingArcheologie
Datum2024-02-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk