De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het verhaal van de Kleine Basselt

Afstudeerproduct van Victor van Dijk

Open access

Het verhaal van de Kleine Basselt

Afstudeerproduct van Victor van Dijk

Open access

Samenvatting

Samenvatting
Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is om boerderij de Kleine Basselt zo volledig mogelijk digitaal vast te leggen. Hiervoor werd de boerderij in een 3D-model gezet en werd de geschiedenis van het pand uitgezocht en beschreven. De keuze om deze vervallen boerderij digitaal te behouden, werd gemaakt omdat de boerderij nu nog gedocumenteerd kon worden voordat deze verder zou instorten of zou worden gesloopt. Dit onderzoek heeft een uitgebreid rapport opgeleverd over de geschiedenis van de Kleine Basselt inclusief een 3D-visualisatie van de boerderij.
Probleemstelling
Om boerderij de Kleine Basselt zo volledig mogelijk digitaal en multidimensionaal vast te leggen, is de boerderij in een 3D-model gedocumenteerd en is de geschiedenis van het pand uitgezocht en beschreven.
Onderzocht is of fotogrammetrie kan worden toegepast om gebouwd erfgoed vast te leggen. Fotogrammetrie is een in de archeologie toegepaste methode om sporen en vondsten te documenteren in 3D-beeld. Hiervoor is de volgende hoofdvraag geformuleerd:
Hoe kan boerderij de Kleine Basselt en bijbehorend erf te Twello digitaal worden behouden?
Om deze hoofdvraag te beantwoorden, wordt gebruik gemaakt van de volgende deelonderzoeksvragen:

Wat is de stand van zaken op het gebied van digitale (3D) registratie in Nederland wat betreft hallenhuizen in het bijzonder en gebouwd erfgoed in het algemeen?
Wat is een meer economische methode om gebouwd erfgoed digitaal te registeren? Is fotogrammetrie, als veelgebruikte archeologische techniek, hiervoor een uitkomst en goede aanvulling op dit soort onderzoek?
Wat kan worden gezegd over het landschap waarop boerderij de Kleine Basselt en bijbehorend erf gebouwd is?
Wat is de bewoningsgeschiedenis van boerderij de Kleine Basselt?
Welke gebouwen staan of stonden voorheen op het erf van boerderij de Kleine Basselt?
Wat is de bouwhistorie van boerderij de Kleine Basselt?
Voor welke doeleinden is boerderij de Kleine Basselt gebruikt door de jaren heen?

 
Voor dit project en onderzoek zijn drie verschillende onderzoeksmethoden gebruikt, te weten: een literatuuronderzoek, een toegepast onderzoek en een archiefonderzoek. Voor de deelvragen 1 en 3 tot en met 7 is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek. Hierbij zijn artikelen op websites, krantenartikelen, rapporten en vakliteratuur geraadpleegd. Naast het literatuuronderzoek is voor deelvragen 3 tot en met 7 ook een archiefonderzoek gedaan. Ook zijn gesprekken gevoerd met diverse mensen om extra informatie te verkrijgen voor het beantwoorden van de deelvragen. Voor deelvraag twee is toegepast onderzoek gebruikt. Het 3D-model van de boerderij is gemaakt met behulp van bestaande technieken en methoden.
 
Resultaten en conclusies
            Dit project heeft een 3D-model opgeleverd van de Kleine Basselt met daarbij een verantwoordingsdocument. Hierin staat beschreven hoe dit product tot stand is gekomen, evenals de historie die is uitgezocht van de Kleine Basselt. Daarnaast is gekeken naar de stand van zaken voor wat betreft de digitale registratie van gebouwd erfgoed in Nederland.
Door middel van de antwoorden op bovenstaande deelvragen is het mogelijk om de hoofdvraag te beantwoorden. Om boerderij de Kleine Basselt en het bijbehorende erf digitaal te behouden, is de boerderij door middel van digitale methodieken vastgelegd en kan deze worden behouden voor de toekomst. Uit onderzoek is gebleken dat in Nederland nog weinig van het gebouwde erfgoed in een 3D-model wordt gezet met als doel om dit erfgoed te behouden voor de toekomst of voor onderhoudsdoeleinden.
Bij het 3D-model van de Kleine Basselt is de historie van de boerderij uitgezocht waaruit naar voren is gekomen dat de Kleine

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingArcheologie
Datum2023-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk