De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Huurachterstanden verleden tijd?

Huurachterstanden verleden tijd?

Samenvatting

In dit onderzoek wordt het incassoproces mb.t. de huurachterstand van dichterbij bekeken. Er wordt onderzocht hoe het huidige incassoproces van Triada in elkaar zit en welke methodes daarbinnen toegepast worden om de huurachterstand te voorkomen of te bestrijden. Tevens wordt in deze scriptie onderzocht welke redenen huurders bij Triada hebben voor hun huurachterstand en via welk middel zij de huurachterstand in het vervolg willen voorkomen. Ook wordt in dit onderzoek weergegeven welke methodes andere woningcorporaties hebben om de kans op het ontstaan of in stand houden van huurachterstanden te verkleinen.  
De onderzoeker heeft door middel van literatuuronderzoek, interviews en een enquête antwoord gegeven op de verschillende onderzoeksvragen. De interviews zijn gehouden met de incassoconsulent van Triada en verschillende incassomedewerkers van andere woningcorporaties. De enquête is gehouden onder huurders van Triada, die een betaalachterstand hebben.  
Uit het onderzoek is gebleken dat Triada op de 10evan de maand begint met het aanmanen van de huurder. Vervolgens vindt rond de 20evan de maand de belronde van de woonconsulenten plaats. Op de 25evan de maand wordt de Wik-brief verstuurt naar alle huurders die op die datum nog een huurachterstand hebben. Na ongeveer 1,5 maand huurachterstand wordt de huurder naar de deurwaarder doorgestuurd, mits er nog geen betalingsregelingen of betaalafspraken met de desbetreffende huurder gemaakt zijn. Uit het onderzoek is gebleken dat de incassoconsulent het incassoproces van Triada graag op een effectievere manier invulling wil geven. Daarbij wil zij door middel van een meer kosten- en tijdbesparende manier van werken, het percentage huurders met een betaalachterstand verkleinen. 
De respondenten van de enquête geven aan dat hun te late huurbetaling (na de 1evan de maand) veelal te maken heeft met het feit dat zij hun loon na de eerste van de maand ontvangen (27%) of omdat zij te maken hebben met onverwachte kosten (25,7%), waardoor zij hun huur niet op tijd kunnen betalen. Ook geeft een groot deel van de respondenten aan dat de automatische incasso weleens mislukt, doordat zij te weinig saldo op hun rekening hebben staan (20,3%). 13,5% van de responderende huurders heeft te maken schulden, wat ervoor zorgt dat zij hun huur niet op tijd kunnen betalen. Het grootste deel van de respondenten geeft aan dat zij in het vervolg een huurachterstand middels een betalingsregeling willen voorkomen (25,7%). 73% van de responderende huurders geeft in de enquête aan dat zij hun huur maandelijks wel op tijd zou willen betalen, maar dat dit hen gewoonweg niet lukt. 
 De onderzoeker heeft twee methoden, met betrekking tot het voorkomen van huurachterstanden, nader onderzocht: RIS Matching en Mail to Pay. Uit het onderzoek is gebleken dat RIS Matching bij kan dragen aan het voorkomen van langdurige huurachterstanden bij huurders, door middel van vroegsignalering van schulden. Dit wordt gedaan in samenwerking met signaalpartners en de gemeente. Wanneer er, naar aanleiding van de signalen van de signaalpartners, kans is op het ontstaan van problematische schulden, gaat de gemeente naar de burger/huurder toe en biedt haar hulp aan. Mail to Pay zorgt voor een verandering op administratief gebied, waardoor de incassoconsulent meer tijd heeft om zich te richten op de zwaardere casussen binnen de huurdersproblematiek. Tevens kan, door de producten van Mail to Pay op de juiste manier in te zetten, het percentage huurders met een huurachterstand dalen. De onderzoeker heeft verschillende aanbevelingen met betrekking tot de indeling van het incassoproces en de genoemde methodes gedaan.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
Datum2020-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk