De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kwaliteit van leven bij patiënten binnen Huis aan de Dijk

Hoe kan Dimence de kwaliteit van leven van patiënten binnen Huis aan de Dijk vergroten?

Kwaliteit van leven bij patiënten binnen Huis aan de Dijk

Hoe kan Dimence de kwaliteit van leven van patiënten binnen Huis aan de Dijk vergroten?

Samenvatting

Op locatie Huis aan de Dijk van Dimence wordt jaarlijks een meting gehouden hoe het is gesteld met de kwaliteit van leven van de patiënten. Dit is begonnen nadat de organisatie een zorgdifferentiatie heeft doorgevoerd. Dit betekent dat er voor de patiënten (en medewerkers) verschillende behandelmilieus zijn gecreëerd: gesloten/besloten en individueel (de Burcht), groepsgericht (de Hoeve) en instroom en zelfredzaamheid (de State). Voor het onderzoek kwam het voor dat patiënten met zeer diverse complexe problematiek bij elkaar zaten. Zo zat er een patiënt die zelfstandig kon én wil zijn samen met iemand op een afdeling met zware psychiatrische klachten waarbij veel ondersteuning nodig is. Dit hebben meerdere patiënten als problematisch ervaren. Om te achterhalen hoe het met de kwaliteit van leven is gesteld en wat Dimence kan doen om deze te vergroten is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: ‘’Wat kan Dimence doen om de kwaliteit van leven van de patiënten binnen Huis aan de Dijk te vergroten?’’. Daarnaast is het voor Dimence een meting om te bekijken of de behandelmilieus de gewenste werking hebben op de patiënten.
 
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is er kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitgevoerd middels literatuuronderzoek, vragenlijsten en semigestructureerde interviews. Het human centered design (HCD) model is gebruikt als leidraad voor dit onderzoek. Tijdens dit onderzoek zijn de inspiration en ideation fase doorlopen. Tijdens de inspiration fase zijn de stakeholders geïdentificeerd, zijn vragenlijsten onder de patiënten en eerstverantwoordelijk verpleegkundige afgenomen en zijn er semigestructureerde interviews afgenomen onder de experts van Huis aan de Dijk. Daarnaast is als onderdeel van de inspiration fase literatuuronderzoek gedaan. Tijdens de ideation fase is er betekenis gegeven aan alle data dat is voortgevloeid uit de inspiration fase. Uit de resultaten is gebleken dat patiënten problemen ervaren op het gebied van zelfverzorging, begrijpen en communiceren en deelname aan de samenleving.
 
Uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van leven goed noch slecht is. Op het niveau van functioneren wordt nogal moeite ervaren door de patiënten. Om dit op te lossen is een adviesrapport ontwikkeld. Voor milieu zelfredzaamheid wordt aanbevolen om deelname aan de samenleving te stimuleren door middel van maatschappelijke participatie bij een organisatie onder de Dimence Groep genaamde de Kern. Voor milieu groepsgericht is gebleken dat op domein begrijpen en communiceren problemen worden ervaren. Hiervoor is de terugvraagmethode van Pharos aanbevolen in het uiteindelijke beroepsproduct. Voor milieus individueel en gesloten worden problemen ervaren op zelfverzorging. Om de zelfverzorging beter in kaart te brengen is de Katz ADL Index geïntroduceerd als aanbeveling om zo in kaart te brengen in hoeverre de patiënt in staat is hem of haarzelf te verzorgen. Door met de bovenstaande aanbevelingen aan de slag te gaan zullen punten worden verbeterd die op dit moment de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. Hierdoor zal de kwaliteit van leven van patiënten binnen Huis aan de Dijk worden vergroot.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2022-03-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk