De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Veiligheidseisen Additive Manufacturing

Open access

Veiligheidseisen Additive Manufacturing

Open access

Samenvatting

De lucht- en ruimtevaartbranche is continu bezig met innovatie. Door producten slimmer te ontwerpen kan gewicht worden bespaard. Minder gewicht betekent in deze branche dat er minder brandstof nodig is voor de vliegtuigen. Met 3D printen is het mogelijk om bestaande producten op een nieuwe en lichtere manier te produceren. Aeronamic tracht door nu te investeren in het 3D printen om de sterke marktpositie te behouden, en mogelijk uit te breiden. Het 3D metaal printen is nog relatief nieuw, daardoor zijn er nog geen eenduidige veiligheidsrichtlijnen of werkvoorschriften. Aeronamic wil een zo goed mogelijk beeld van de veiligheidsvoorschriften en mogelijk gevaarlijke situaties, omdat er gewerkt gaat worden met, onder andere, metaalpoeder. Dit metaalpoeder is mogelijk gevaarlijk voor de gezondheid van de medewerkers.
Door de aanwezigheid van dit veiligheidsrisico is als doel van dit onderzoek geformuleerd: De veiligheidseisen en veiligheidsvoorschriften betreffende de 3D metaalprinter en de werkzaamheden rond deze printer in de proeffabriek in kaart te brengen. Daarnaast geeft dit onderzoek advies over de veiligheidsmaatregelen die genomen moeten worden om de risico’s van het metaalpoeder te beheersen.
Dit doel wordt bereikt door de probleemstelling van dit onderzoek te beantwoorden: Hoe kunnen de risico’s van het metaalpoeder tijdens het Additive Manufacturing proces in de proeffabriek van Aeronamic worden beheerst?
Om de probleemstelling te beantwoorden zijn vier onderzoeksvragen opgesteld. Deze onderzoeksvragen beantwoorden elk een deel van de probleemstelling. Naast deze onderzoeksvragen zijn de mogelijke risicoscenario’s beschreven. Tot slot is een vergelijking gemaakt tussen de huidige situatie en de ideale situatie voor de inrichting van de proeffabriek van Aeronamic.
Voordat de proeffabriek veilig is in te richting, moeten de gevaarlijke eigenschappen van het metaalpoeder, Inconel 718, worden onderzocht. Uit de resultaten is gebleken dat het metaalpoeder niet explosief is maar wel ernstige schade voor de gezondheid van de medewerkers kan veroorzaken. Dit betekent dat de medewerkers beschermd moeten worden door de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen.
Het poeder waarmee Aeronamic gaat printen bevat de stof nikkel. Mede hierdoor wordt Inconel 718 gezien als een zeer zorgwekkende stof. Aan het opslaan van zeer zorgwekkende stoffen zitten bepaalde voorwaarden. Een voorbeeld van deze voorwaarde is dat moet worden voldaan aan de eisen uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 2015 (PGS15). Niet alleen het opslaan, maar ook het afvoeren van zeer zorgwekkende stoffen is gebonden aan regels. In hoofdstuk vier is dit verder beschreven.
Uit de resultaten is gebleken dat gevaarlijke situaties (risicoscenario’s) ontstaan wanneer de medewerker wordt blootgesteld aan Inconel 718. Voor deze risicoscenario’s zijn op verschillende niveaus maatregelen aanbevolen die ervoor zorgen dat de medewerker veilig kan werken.
Voor de start is door Aeronamic een ideale opstelling van de proeffabriek geschetst. Deze ideale opstelling hield rekening met de veiligheid en de werkbaarheid van de werknemers. Door ruimtegebrek verschilt de huidige- van de ideale situatie. In hoofdstuk zes wordt dit verder beschreven.
Het veilig inrichten van de proeffabriek, en het Additive Manufacturing proces is voor Aeronamic belangrijk. Enkele resultaten van dit onderzoek zijn reeds door Aeronamic overgenomen, en uitgevoerd, om de proeffabriek veilig in te richten. Het waarborgen van de veiligheid in de proeffabriek is een continu proces.
Het realiseren van de volgende aanbevelingen zijn stappen in dit proces:

Maak binnen het Additive Manufacturing team basisafspraken over de veiligheid binnen de proeffabriek
Zonder begeleiding van getraind personeel hebben bezoekers geen toegang tot de proeffabri

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieSaxion
OpleidingIntegrale Veiligheidskunde
Datum2018-04-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk