De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Perspectieven voor ouderenhuisvesting inWestervoort

Open access

Perspectieven voor ouderenhuisvesting inWestervoort

Open access

Samenvatting

Samenvatting
Vredenborg woonmakelaars, met haar werkgebied voornamelijk binnen de gemeente Westervoort, heeft het de laatste jaren niet gemakkelijk gehad. De economische crisis heeft de bedrijfsresultaten onder druk gezet en ook voor de toekomst ziet men, vanwege de vergrijzing,  geen structurele verbetering op de lokale particuliere woningmarkt.  Het is dan ook belangrijk dat Vredenborg zich verder oriënteert om mogelijkheden te onderzoeken op de bestaande markt. De vergrijzing van de bevolking en de extramuralisering  bieden hiervoor kansen. De Raad van Leefomgeving en infrastructuur constateert dat er nog een hele inhaalslag is te maken op het gebied van "wonen met zorg" en "wonen met diensten" (RLI, 2014). 
Het doel van dit onderzoek is om de markt te onderzoeken op het gebied van lokale ouderenhuisvesting en woon(zorg)concepten te introduceren zodat een nieuwe afzetmarkt voor Vredenborg kan worden gerealiseerd.
Duidelijk komt naar voren dat vraag en aanbod van ouderenhuisvesting niet op elkaar aansluiten. De potentiële vraag is kwantitatief hoger dan het aanbod en vanwege o.a. de vergrijzing blijft de vraag de komende jaren stijgen. Bovendien blijkt dat het aanbod kwalitatief niet aansluit op de vraag. De nieuwe generatie ouderen heeft duidelijk meer behoefte aan een gevarieerd aanbod. Het uitgevoerde onderzoek naar de lokale woonwensen geeft dit ook aan. Uit de praktijkvoorbeelden blijkt dat ouderen (55-plussers) veel belangstelling hebben voor nieuwe initiatieven op de markt voor ouderenhuisvesting. Deze initiatieven bestaan dan niet alleen uit het introduceren van  woon(zorg)concepten, maar ook doordat er meer inspraak in het bouwproces wordt verlangd. Uit de praktijkvoorbeelden blijkt tevens dat de gemeentelijke rol belangrijk is. Daar waar de gemeente de nieuwe initiatieven ondersteunt loopt het proces soepeler.
Uiteindelijk kon na analyse van de verzamelde gegevens een drietal kansrijke woon(zorg)concepten worden gepresenteerd. Met kansrijk wordt dan bedoeld dat deze voor Vredenborg nieuwe commerciële mogelijkheden bieden. Het gaat hier om het kleinschalige woon(zorg)complex, het zelfstandige appartement en de seniorenwoning. Deze zullen het goed doen op de zogenaamde kopersmarkt. Voor al deze drie geldt wel  dat er aanvullende zorg en facilitaire pakketten worden aangeboden en dat de locatievoorkeuren vooral liggen in het centrum en in het buitengebied van de gemeente.  Samenvattend kan gesteld worden dat naast het (voor Westervoort) nieuwe concept "kleine woon(zorg)centra", de vernieuwingen vooral  liggen in de sfeer van: technische voorzieningen; medische en facilitaire pakketten, locaties, opdrachtgeverschap en inspraak.
De volgende aanbevelingen worden gedaan op basis van dit onderzoek:
1. Ontwikkel en versterk de relatie met gemeente omtrent het onderwerp ouderenhuisvesting.
2. Verken de markten voor medische en aanvullende facilitaire zorg.
3. Onderzoek de mogelijkheden van een CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap).
4. Doe aan locatieonderzoek.
5. Vergeet de huurdersmarkt niet.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingRuimtelijke Ordening en Planologie
Datum2016-02-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk